Digitale arkiver

– Vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning

Arkivforeningen afholdt tirsdag den 13. maj 2014 et heldagsseminar om digitale arkiver i Harsdorffsalen.

Hent programmet her (pdf-fil) ->

Arkivforeningens konference sætter i år fokus på aktiv brug af digitale arkivalier.

Offentlige myndigheder skal aflevere deres digitale data til et arkiv, men herefter kan der gå mange år før de bliver brugt. Arkiveringen synes derfor ofte overflødig på kort sigt, og hos mange private virksomheder består arkivering blot af en backuprutine.
Arkivering bør i stedet være et aktivt led i organisationens sikring af sine informationsressourcer.

På konferencen vil eksperter fra Scandinavian Information Audit, Novo Nordisk, SKAT, Center for registerforskning, arkiverne m.fl. fortælle om deres erfaringer og synspunkter.

Programmet er opdelt i tre temaer, der hver belyser vigtige aspekter af arbejdet med digitale arkiver: vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning.

Program

Vedligeholdelse af digitale arkiver

Digitale arkiver udenfor Arkivloven ->
Tine Weirsøe, direktør af Scandinavian Information Audit.

Private virksomhederes dokumentationsbehov ->
Peter Fæster Nielsen, principal scientist ved Novo Nordisk.

Når hele befolkningen er kunde ->
Peter Hansen, systemejer hos SKAT.

Digitale arkiver kan sikre tilgængelighed

Kommunernes brug af digitale arkivalier ->
Mie Andersen, arkivar i Næstved Kommune.

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier ->
Lone Jespersen, specialkonsulent ved Statens Arkiver.

Dansk Dataarkivs brug af forskningsdata ->
Anne Sofie Fink, seniorforsker ved Dansk Dataarkiv.

Digitale arkivalier i forskningen

Digitale arkivalier i historieforskningen ->
Børge Strand, daglig leder af det fælleskommunale e-arkiv IKA Øst i Norge.

Registerforskningens behov for digitale arkiver ->
Carsten Bøcker Pedersen, Professor ved Center for registerforskning.