Foreningen

Arkivforeningen, der er stiftet i 1917, afholder arrangementer af interesse for alle, som interesserer sig for arkivfaglige spørgsmål, eller som har en almindelig historisk interesse.

Vores medlemskreds spænder vidt – fra arkivbrugere og personer med en almindelig historisk interesse til arkivansatte i både det statslige arkivvæsen,  lokal- og stadsarkiverne, specialarkiverne og i offentlige myndigheder og private institutioner.

Vi afholder en række arrangementer, alle med relation til arkivverdenen eller til aktuelle historiske og arkivfaglige emner. Arrangementerne kan enten være foredrag, der bygger på forskning i vidt forskellige arkivgrupper, eller besøg hos myndigheder og institutioner. Vi afholder også seminarer og konferencer om arkivfaglige emner og problemstillinger.

I besøgene indgår næsten altid en rundvisning, hvor vi får lejlighed til at se steder og arkivalier, som offentligheden normalt ikke har adgang til.

Emnerne for både foredragene og besøgene rammer bredt.

Medlemskabet af Arkivforeningen er derfor en god lejlighed til at holde sig ajour med tidens faglige emner og møde en levende kreds af arkivfolk og andre historieinteresserede i nye omgivelser og under uhøjtidelige former.