Publikationer

Arkivforeningen har udgivet en række bøger:

Dokumentation i en digital tid – ESDH, arkiver og god forvaltningsskik, redigeret af Elisabeth Bloch, Peter Damgaard, Else Hansen og Lise Qwist Nielsen. 120 sider. 2017.
Artiklerne er nu tilgængelig via foreningens hjemmeside »
Ønsker du et fysisk eksemplar af bogen er det fortsat muligt.
Gratis for medlemmer – dog betales porto ved forsendelse.
Ikke-medlemmer betaler 200 kr. inkl. porto.
Bogen kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail bestilling@arkivforeningen.dk

Fra fire rigsarkivarers tid. Erindringer fra arkivvæsenet 1959-2004, redigeret af Christian Larsen. 228 sider. 2007.
Gratis for medlemmer – dog betales porto ved forsendelse.
Ikke-medlemmer betaler 75 kr. + porto.
Bogen kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til bestilling@arkivforeningen.dk

At vogte kulturarven eller at slette alle spor. Om arbejdet med den danske bevarings-strategi, bind 1, redigeret af Elisabeth Bloch og Christian Larsen. 149 sider. 2006.
Gratis for medlemmer – dog betales porto ved forsendelse.
Ikke-medlemmer betaler 50 kr. for porto og administration.
Bogen kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til bestilling@arkivforeningen.dk

At vogte kulturarven eller at slette alle spor. Om arbejdet med den danske bevaringsstrategi, bind 2, redigeret af Arkivforeningens bestyrelse. 123 sider. 2006.
Gratis for medlemmer – dog betales porto ved forsendelse.
Ikke-medlemmer betaler 50 kr. for porto og administration.
Bogen kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til bestilling@arkivforeningen.dk

Rapport fra et nordisk seminar om arkivformidling afholdt 14. marts 2003 i Eigtveds Pakhus, København af Arkivforeningen, redigeret af Karsten Gabrielsen. 109 sider. 2004. UDSOLGT 

Mål og midler for forskningen i arkiverne. Rapport fra Arkivforeningens seminar 25.-27. april 1980, redigeret af Jan Kanstrup. 104 sider. 1981. UDSOLGT 

Mikromedier i forvaltningen. Konsekvenser for arkivvæsenet. Rapport fra Arkivforeningens workshop 10.-11. november 1977. 52 sider. 1978. UDSOLGT 

Arkiverne og deres benyttelse. Arkivforeningens seminar VI, Sostrup Slot 11.-13. april 1975. 102 sider. 1976. UDSOLGT 

Kassation af arkivalier. Arkivforeningens seminar III, Søhus Højskole, 9.-11. maj 1969. 78 sider. 1970. UDSOLGT 

Harald Jørgensen: Nordiske arkiver. 313 sider. 1968. UDSOLGT 

Registrering af arkivalier. Arkivarforeningens seminar i Løgumkloster 27.-29. oktober 1966. 67 sider. 1966. UDSOLGT