Kontakt

Peter Damgaard, formand
Tårnby Stads- og Lokalarkiv, tlf. 20 25 47 62, e-post arkivforeningen@gmail.com

Mirjam Hvid, kasserer
e-post arkivforeningen@gmail.com

Eller skriv til:

Arkivforeningen
c/o Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
DK – 1218 København K

 

Eventuel udmeldelse af Arkivforeningen bedes meddelt foreningens kasserer Mirjam Hvid: arkivforeningen@gmail.com