Programmer

Forårs- og efterårssæson 2021

Webinar om Rigsarkivets erfaringer med egenaccess

Over 13.000 borgere benyttet sig af ordningen – alene på Rigsarkivet.

Tirsdag den 6. april 2021, kl. 15-16
Microsoft Teams

Egenaccess er det nye store dyr i arkivverdenen. Efter at den nye § 39b trådte i kraft den 1. januar 2021 har over 13.000 borgere benyttet sig af ordningen – alene på Rigsarkivet.

Men hvad er det, de ønsker indsigt i, og hvordan skal sagerne behandles? Det er spørgsmål, som fylder rigtig meget på Rigsarkivet lige nu og formodentlig også rundt om på stadsarkiverne.

På webinaret skal vi se på, hvad egenaccess sagsbehandlingsmæssigt set er for en størrelse, og hvilke ligheder og forskelle, der er mellem indsigt efter arkivlovens § 30 (“gammeldags adgang”), 39b (egenaccess) og de forskellige andre muligheder for indsigt med hjemmel i f.eks. persondataloven, retsplejeloven, sundhedsloven, barneloven osv.

Vi skal også høre om, hvad Rigsarkivet har gjort og vil gøre på det praktiske plan for at håndtere udfordringerne med de mange sager.

 


REGAN Vest bunkeren – webinar

Tirsdag d. 20. april 2021, kl. 14-15
Microsoft Teams

REGAN Vest, eller Regeringsanlæg Vestdanmark som anlægget egentlig hedder, var en hemmelig atomsikret bunker på 5500 kvm, der blev bygget under Den Kolde Krig.
Bunkerens formål var at huse regeringen og kongehuset, hvis krigen skulle blive varm.

Museumsinspektør Ulla Egeskov vil i webinaret fortælle om bunkerens historie, hvordan kilder og bygningstegninger indgår i museets daglige arbejde frem mod en åbning af det kommende Koldkrigsmuseet REGAN Vest.

 


 

Webinar om registrering af arkivalier

Hvordan og hvorfor kan og skal vi samarbejde om registrering af arkivalier på tværs af sektorer og arkiver i Danmark og Norden?

Fredag  den 25. juni 2021 kl. 10.30-12.00
Microsoft Teams

Hvordan og hvorfor kan og skal vi samarbejde om registrering af arkivalier på tværs af sektorer og arkiver i Danmark og Norden?
Hvordan registrerer vi arkivalier mest hensigtsmæssigt? Hvad er behovene for arkivarer, borgere og den offentlige administration?
Hvad har vi gjort os af erfaringer, og i hvilken retning skal vi gå?

I bestyrelsen og blandt Arkivforeningens medlemmer og interessenter har vi i en rum tid talt om muligheder og udfordringer ved registrering af arkivalier og de potentielle gevinster ved at konsolidere en fælles forståelse for, standardisering og evt. systemunderstøttelse af opgaven på tværs af sektorer og arkiver i Danmark/Norden.

Derfor byder vi i første omgang på et webinar, hvor hhv. Aarhus Stadsarkiv og Asta-stiftelsen fra Norge har været så venlige at fortælle, hvordan de har grebet det an, og hvilke gevinster de har høstet.


Rundvisning i Rigsarkivets nyindrettede lokaler på Kalvebod Brygge & Generalforsamling

Tirsdag d. 26. oktober kl. 17
Kalvebod Brygge 34

Efter vores online-møder i foråret er situationen som bekendt den, at vi igen kan afholde fysiske arrangementer.
I bestyrelsen har vi derfor planlagt vores første post-coronale arrangement, som bliver en rundvisning i Rigsarkivets nyindrettede lokaler.
Efter mange år på Slotsholmen er Rigsarkivet flyttet til Kalvebod Brygge. Jan Pedersen fra Rigsarkivet vil fortælle om flytningen og vise rundt i magasiner og lokaler.
kl. 19 afholder vi den generalforsamling, som vi ikke kunne afholde i foråret.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Torsdag d. 16. december


Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Mandag d. 24. januar 2022