Bliv medlem

Indmeldelse i Arkivforeningen kan ske ved at tage kontakt til foreningens kasserer Katrine Becker på e-post arkivforeningen@gmail.com

Kontingent årligt for enkeltpersoner 100 kr., for institutioner 400 kr.

Kontingent bedes indbetalt på Arkivforeningens konto:
Reg.nr.: 7650
Kontonr.: 2312333

CVR-nr. 31658063

Ved betaling fra udlandet: SWIFT/BIC VEHODK22, IBAN DK4076500002312333
Husk at anføre navn og adresse ved indbetalingen!

Husk også at meddele ændringer i adresser til såvel e-post som papirpost.

Kontingentet dækker som udgangspunkt deltagelse i foreningens arrangementer. Gæster kan deltage for 30 kr. pr. arrangement.

Indgår der spisning i arrangementet, betales der separat for maden, typisk 50 kr. For medlemmer vest for Storebælt, øst for Øresund og syd for Storstrømmen og Ulvsund er maden gratis. Er man tilmeldt et arrangement, men udebliver uden rettidigt afbud, ser foreningen sig nødsaget til at opkræve betaling for spisning.

Et institutionsmedlemskab giver institutionen ret til at tilmelde op til 6 personer til Arkivforeningens arrangementer.

Udmeldelse af arkivforeningen bedes meddelt foreningens kasser Katrine Becker: arkivforeningen@gmail.com