Bestyrelsen

Bestyrelsen som den ser ud efter generalforsamlingen d. 24. april 2018

Anne-Sofie Will, arkivar, Frederikssund Stadsarkiv (næstformand)
Camilla Müller Berg Christensen, arkivar, Greve Kommunearkiv
Jakob Eiby, Rigsarkivet (sekretær)
Janni Juel Sbeinati, arkivar, Rigsarkivet
Kathrine Hougaard Edsen Johansen, digitalarkivar, Københavns Stadsarkiv
Lif Lund Jacobsen, Rigsarkivet
Lise Schifter, arkivar, Fredensborg Arkiverne
Linda Ottsen, arkivar, Dong Energy
Mirjam Hvid, regnskabsfører, Kirkeadministration.dk (kasserer)
Peter Damgaard, arkivar, Tårnby Stads- og Lokalarkiv (formand)
Yusuf Cakin, Gyldendal