Bestyrelsen

Bestyrelsen, som den ser ud efter generalforsamlingen d. 26. oktober 2021:

Camilla Müller Berg Christensen, digitalarkivar, Gentofte Digitalarkiv
Iben Holmegaard Aastrup, digitalarkivar, Københavns Stadsarkiv
Jakob Eiby, it-arkitekt, KL – Kommunernes Landsforening (sekretær)
Kamma Louise Dalsgaard Bech, arkivar, Rigsarkivet
Katrine Becker, arkivar, Hørsholm Stadsarkiv (kasserer)
Peter Damgaard, kommunearkivar, Tårnby Stads- og Lokalarkiv (formand)