Bestyrelsen

Bestyrelsen som den ser ud efter generalforsamlingen den 8. oktober 2020:

Camilla Müller Berg Christensen, digitalarkivar, Gentofte Kommune
Iben Holmegaard Aastrup, digitalarkivar, Københavns Stadsarkiv
Jakob Eiby, it-arkitekt, KL – Kommunernes Landsforening (sekretær)
Kamma Louise Dalsgaard Bech, arkivar, Rigsarkivet
Katrine Becker, arkivar, Hørsholm Stadsarkiv (kasserer)
Linda Ottsen, arkivar, Ørsted
Peter Damgaard, kommunearkivar, Tårnby Stads- og Lokalarkiv (formand)
Yusuf Cakin, digital projektkoordinator, Gyldendal