Bestyrelsen

Bestyrelsen som den ser ud efter generalforsamlingen den 23. april 2019:

Camilla Müller Berg Christensen, arkivar, Rigsarkivet
Jakob Eiby, it-arkitekt, KL – Kommunernes Landsforening (sekretær)
Katrine Becker, arkivar, Hørsholm Stadsarkiv
Linda Ottsen, arkivar, Ørsted
Mirjam Hvid, regnskabsfører, KirkeAdministration (kasserer)
Peter Damgaard, kommunearkivar, Tårnby Stads- og Lokalarkiv (formand)
Yusuf Cakin, digital projektkoordinator, Gyldendal