100 års jubilæum

Dokumentation i en digital tid

ESDH, arkiver og god forvaltningsskik

Indhold

Peter Damgaard, formand for Arkivforeningen: Dokumentation i en digital tid

Asbjørn Hellum: Arkiverne i samfundet

 

Kvalitetssikring i et myndighedsperspektiv

Malene Seifon og Tine Marcher: Digitalisering og decentralisering: hvad gik galt med datakvaliteten?

Henriette Spang Sørensen og Jørgen Dieckmann Rasmussen: Fra postliste til åben adgang til emnesager – erfaringer fra Esbjerg Kommune

 

Arkivernes rolle – udfordringer og muligheder

Jette Holmstrøm Kjellberg og Mette Hall-Andersen: Kvalitetssikring – i hvilken grad bør arkiverne styre myndighedernes digitale sagsdannelse?

Christian Frederiksen: Fra ”dead man walking” til ”alive and kicking”: narrativ ledelsesstrategi for kommunearkiver i den digitaliserede forvaltning

Rasmus Grunwald Falk og Simon Stidsing Hansen: Digitale arkivalier: fra sorte bokse til big data

 

Retssikkerhed og persondatabeskyttelse

Johan Busse: Digitaliseringens betydning for retssikkerheden nu og fremadrettet

Birgit Kleis: Persondatalov, arkivlov og databeskyttelsesforordning: Persondatabeskyttelse før og efter den 25. maj 2018

 

Redaktionen: God dokumentation – hvad skal vi med den, og hvem har ansvaret?

 

Bogen vil blive præsenteret og uddelt til medlemmerne ved vores jubilæumsfest torsdag d. 23. november 2017.

 


 

 

Arkivforeningen bliver 100 år i 2017

I en tid med meget væsentlige forandringer fra generation til generation, fra årti til årti, spiller arkiverne i dag en meget vigtig rolle som samfundets fælles hukommelse.

Arkivforeningen ønsker i anledning af sit 100 års-jubilæum at udgive en antologi om arkivforhold. Ikke en bog om fortiden, men en bog om nutiden og eftertiden:

Digital forvaltning og arkiver. Hvilken dokumentation giver vi videre til eftertiden?

Bogens målgruppe er praktikere og beslutningstagere, som arbejder med offentlig informationsforvaltning samt de politikere, som sætter rammerne for det offentliges virksomhed.

Dokumentation fra statslige, regionale og kommunale forvaltninger udgør kernen i de arkivalier, som arkiverne indsamler i dag. Der bruges især mange ressourcer til at bevare de journaliserede dokumenter, myndighedernes “sager”. Myndighederne dokumenterer nemlig deres virksomhed i digitale journaliseringssystemer med registrering og digitale dokumenter, de såkaldte ESDH-systemer.

ESDH-systemer har været almindeligt anvendt i snart tyve år, og har medført betydelige ændringer i de offentlige myndigheders informations- og dokumenthåndtering.

De digitale journaliseringssystemer adskiller sig fra tidligere tiders journalsystemer på især to punkter. For det første gemmes alle registreringer og dokumenter digitalt; der skabes ikke papirarkiver i dag. For det andet skal alle sagsbehandlere selv sørge for, at deres dokumenter bliver lagt rigtigt ind i de digitale systemer; det er ikke længere “journaldamer”, som står for det.

Der er kun få og overordnede fælles regler og retningslinier for sagsdannelse og journalisering i det offentlige. Opgaven løses meget forskelligt i de enkelte dele af forvaltningen.

 

Arkivforeningen ønsker med sin jubilæumsbog med sætte fokus på de arkivmæssige udfordringer i digital forvaltning. Arkivforeningen inviterer derfor til erfaringsbaserede, kritiske og konstruktive artikler om fordele, ulemper og udfordringer ved digital forvaltning og især brugen af ESDH-systemer.

Forslag til artikler inkl. et halv sides abstract bedes sendt til Arkivforeningen senest 15. oktober 2016.
Der kan forventes tilbagesvar senest 15. november. Endelig deadline for indlevering af artikler er 1. april 2017. Bogen udkommer i september 2017.

Arkivforeningen har samlet en redaktionsgruppe bestående af Arkivforeningens formand Peter Damgaard samt de tidligere bestyrelsesmedlemmer Elisabeth Bloch, Else Hansen og Lise Qwist Nielsen.
Redaktionsgruppen kan kontaktes ved Peter Damgaard: peter_damgaard@icloud.com