Arkivudfordringer i det 21. århundrede

Torsdag d. 8. oktober 2015 afholdt Arkivforeningen sammen med Scandinavian Information Audit en arkivlovskonference med titlen Arkivudfordringer i det 21. århundrede.

Det skete med baggrund i forårets debat om arkivering af DAMD-databasen, som tydeliggjorde nogle aspekter af moderne arkivering, som den nuværende arkivlov har svært ved.

Konferencen blev afholdt hos Kulturhuset Islands Brygge.

Hent program (pdf-fil) >

PROGRAM

Tanker om arkivloven
Video med Bertel Haarder, Kulturminister

Overblik over nationale arkivlovgivninger i EU
IT‐Advokat Per Mejer

Session 1: Private virksomheders arkivalier

Private virksomheders arkivalier som kulturværdi for samfundet
Professor Kurt Jacobsen, CBS

En privat virksomheds private arkiv – idé og brug
Henning Morgen, A. P. Møller–Maersk A/S

Rigsarkivets arbejde med at udvælge aktører til indsamling
Lone Liljegren, leder af området for Indsamling og Bevaring af privatarkiver, Rigsarkivet

Session 2: Nye medier og identificerbare persondata

Forskernes brug af og behov for identificerbare persondata
Birgitte Drewes, Statens Seruminstitut, Sektor for National Sundhedsdokumentation og -it

Udfordringer med bevaring af borgeres identificerbare data
Nina Berrig, Patientforeningen, medlem af Etisk Komite i Region Hovedstaden

Arkivlovens mulighed for at rumme digital skabte data
Jesper Lund, formand for IT‐Politisk Forening

Globale megatrends for arkiv, arkivering og records management – inspiration til fremtidens lovgivning
Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit

 

På Foreningens Facebookside kan du finde et par fotografier fra dagen ->