2017

Foreningens program 2017

 

Besøg i Det Kongelige Bibliotek

Forskningsbibliotekar Lene Vinther Andersen, Det Kongelige Bibliotek
Forskningsbibliotekar Anders Toftgaard, Det Kongelige Bibliotek
Torsdag den 12.
januar 2017 kl. 17-18.30
Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K

Vi mødes på Kirkebybroen, der danner bro mellem Den Sorte Diamant og Det Kongelige Biblioteks gamle bygning.

Forskningsbibliotekarerne Lene Vinther Andersen og Anders Toftgaard fortæller om og viser os Folkemindesamlingen og Håndskriftsamlingen.

 


 

Besøg i Den Danske Frimurerorden

Rundviser Jan V. Jeppesen 
Mandag den 16. januar 2017 kl. 13-15.30
Blegdamsvej 23, 2100 København Ø

Det lykkedes os at få en aftale i stand med Den Danske Frimurerorden på Blegdamsvej. Vi kommer til at se logens arkiv, bibliotek og museum. Derudover kommer vi rundt i den del af huset, som er offentligt tilgængeligt.

Da arkivet er meget lille, bliver vi, når vi når dertil, delt op i 2 grupper. Det tidlige tidspunkt på dagen skyldes, at vi skal være ude inden logemedlemmerne ankommer.

Der vil være et maksimalt deltagerantal på 30 på denne rundvisning.

For flere oplysninger se Frimurerordenens hjemmeside.

 


 

Professorer, studenter og polit.er

– Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975

Arkivar og seniorforsker Else Hansen, Rigsarkivet
Mandag den 27. februar 2017 kl. 17
Harsdorff-salen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K

Else Hansen, seniorforsker i Rigsarkivet, vil fortælle om sin nye bog “Professorer, studenter og polit.er. – Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975”.

Else Hansen vil komme ind på, hvordan der også i 1950’erne var uro og utilfredshed på universiteterne, hvordan Det Økonomiske Sekretariat (Finansministeriet) med stærke meninger om universiteternes bidrag til samfundsudviklingen prægede universitetspolitikken op gennem 1960’erne, hvordan studenteroprøret prægede Styrelsesloven, og hvordan Styrelsesloven banede vejen for 1970’ernes Direktorat for de Videregående Uddannelser.

Hendes analyse af de universitetspolitiske diskussioner sker på basis af arkivstudier af materiale, som ikke tidligere har været brugt i videnskabeligt arbejde.

Læs Museum Tusculanums omtale af bogen her »

 


 

Teknologi i teknokratiets tjeneste

– Om kildeskattens indførelse i Danmark 1955-1970

Anders Vind Ebbesen, Københavns Stadsarkiv
Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 17
Havesalen, Københavns Stadsarkiv, Vesterbrogade 59, 1620 København K

Indførslen af kildeskat medførte en forskydning i forholdet mellem stat og kommuner, mellem mand og hustru og mellem borger og stat.

Imidlertid havde det ikke været muligt at indføre kildeskatten uden den moderne EDB-teknologi, som var nøjagtigt det værktøj, som teknokraterne – der havde indtaget først centraladministrationen og senere ministerkontorerne i efterkrigsårene – havde brug for.

Historien om kildeskattens indførelse er historien om det perfekte match mellem teknokrati og teknologi.

Foredraget tager udgangspunkt i ikke-tidligere anvendt materiale fra Rigsarkivet, Erhvervsarkivet, CSC’s Historiske Arkiv og Dansk Datahistorisk Forening.
Foredraget er struktureret som en kortlægning af relevante aktørers arbejde i forbindelse med indførslen af kildeskatten.

Centralt står Skattedepartementet, men både Dansk Arbejdsgiverforening, Datacentralen, diverse kommuner, øvrige ministerier, IBM og andre leverandørers ageren bliver berørt.

Kildeskatsystemet trækker en direkte linje op til vor samtid. Jesper Rønnow Simonsen udtalte således til Politiken i januar 2016: »Tag personskattesystemet – dele af de programmer, som ligger bag årsopgørelsen, er fra 1969.«

Det er Anders Vind Ebbesens påstand, at et kendskab til kildeskattens indførelse vil øge forståelsen af de udfordringer, som den offentlige sektor i dag kæmper med, når det kommer til digitalisering.

Måske kan vi alligevel lære lidt af historien?

 


 

To historier om Nørrebros indvandringshistorie

Professor, dr.phil. Garbi Schmidt, Roskilde Universitet
Onsdag den 3. maj 2017 kl. 17
Harsdorff-salen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K
Efterfølgende generalforsamling

Nørrebros indvandringshistorie strækker sig fra svenske tjenestepiger, russisk-jødiske flygtninge over tyske krigsflygtninge og tyrkiske og pakistanske gæstearbejdere til nutiden, hvor Nørrebro både fejres og fordømmes som Københavns fremmeste indvandrerkvarter.

– Hvilke roller har indvandrere spillet i kvarteret igennem tiden? Hvem var de, både som grupper og individer? Hvordan spillede indvandring sammen med den fortælling om Nørrebro, som er blevet udviklet og genskabt gennem tiden? I hvilke perioder har indvandrerne været synlige, og i hvilke perioder er de knapt blevet bemærket – selvom de har været der?

Garbi Schmidt har skrevet disputats om Nørrebros indvandringshistorie (1885-2010), og vil fortælle om sin brug af arkivalier i sit  arbejde.

Derudover vil hun fortælle om, hvordan hun brugte arkivmateriale i arbejdet med den historiske roman ’Ebba’, som omhandler København i perioden 1895-1919.

Der vil således også være fokus på arbejdet med to meget forskellige genrer (som dog kan inspirere hinanden), hvor arkiver kan give både stof og inspiration.

 


 

De fordømte – Forbrydelse og straf på De Vestindiske Øer

– Besøg hos Politimuseet

Onsdag den 24. maj 2017, kl. 17
Fælledvej 20, 2200 København N

Arkivforeningen inviterer på særrundvisning i Politimuseet nye udstilling “De fordømte – forbrydelse og straf på De Vestindiske Øer”.

Udstillingen stiller skarpt på 9 drabssager fra De Vestindiske Øer i perioden 1859-1917.  På baggrund af disse sager formidler udstillingen de komplekse og mere ukendte politimæssige forhold på øerne og giver samtidig et indblik i de retslige processer.

Udstillingen bygger på en række unikke genstande fra nogle af den sene kolonitids mest omtalte drabssager.

Genstandene er under retssagerne transporteret fra Dansk Vestindien til Højesteret i København og er efterfølgende blevet opbevaret i politiets arkiver.

Læs mere om Politimuseet og udstillingen på deres hjemmeside.

 


 

Sommerudflugt til Landbohøjskolen på Frederiksberg

Søndag den 11. juni 2017 kl. 9.50
Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg C

Vi starter dagen på Landbohøjskolens bibliotek, hvor bibliotekar Knud Høgsberg vil vise os nogle af bibliotekets mange skatte.

Efter at have opholdt os indendørs håber vi på godt vejr, da vi fortsætter med en rundtur i Landbohøjskolens levende bibliotek; haven. Gartner Lars Birck vil fortælle os om havens historie og vise os nogle af de planter, der aktuelt er med blomst.

Når vi er færdig med rundturen, kan vi forsat nyde de smukke omgivelser ved at indtage en frokost i Café Væksthuset; en studenterdrevet café, der har til huse i haven.

 


 

Besøg i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling

Onsdag den 13. september 2017 kl. 16-17.30
Njalsgade 136, 2. sal, 2300 København S
OBS: Vi mødes kl. 15.50 foran indgangen til nr. 136

Det Arnamagnæanske Institut har en helt særlig samling af gammelnordiske håndskrifter. Samlingen består af ca. 3.000 håndskrifter hvoraf ca. 1.400 findes i København, mens resten er udleveret til Island.

Håndskriftsamlingen blev i 2009 optaget på UNESCOs Memory of the World Register. 

Den Arnamagnæanske Samling er opkaldt efter dens grundlægger, den islandske filolog og historiker Árni Magnússon (latiniseret Arnas Magnæus, på dansk Arne Magnusson).

Kort inden sin død i 1730 testamenterede Árni sin samling af håndskrifter, trykte bøger samt sin formue til Københavns Universitet hvor han var professor i danske antikviteter.

Udover en rundvisning i håndskriftssamlingen skal vi også se det tilhørende konserveringsværksted.

 


 

Besøg i Folketingets Arkiv

Tirsdag den 25. oktober 2017 kl. 17-18
Christiansborg

Folketingets Arkiv, som hører under Folketingets Bibliotek, rummer materiale tilbage til Den Grundlovgivende Rigsforsamling.

Arkivet har et righoldigt materiale ikke alene om Rigsdagens og Folketingets arbejde, men også om dansk historie.

Grundlovene er udfærdiget i 2 eksemplarer, hvoraf det ene ligger i Rigsarkivet og det andet opbevares af Folketingets Arkiv.

De kongelige forsikringsakter, som er kongehusets underskrifter på at de vil overholde grundloven, ligger i en jernkiste på bibliotekets læsesal.

Vi starter besøget kl. 17 med et oplæg om arkivets historie, herefter vil vi få en rundvisning i selve arkivet.

Der vil være et maksimalt deltagerantal på 20 på denne rundvisning.

 


 

Arkivforeningen 100 år, 1917 – 2017

Dokumentation i en digital tid – ESDH, arkiver og god forvaltningsskik

Torsdag den 23. november 2017 kl. 17
Harsdorff-salen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K

Kom til release party for bogen Dokumentation i en digital tid og jubilæumsfest for Arkivforeningens 100 år, mød forfatterne og hør deres bud på nutidens arkivudfordringer.

Læs mere om bogen og arrangementet her »