Kommune og lokalarkiverne

Seminariet Kommune- og lokalarkiverne – hvor er de på vej hen? blev afholdt 23. november 2010 på Frederiksberg Rådhus.

Se Program >

Se video – Byen i byen kanal

Stadsarkivar Henning Bro, Frederiksberg Stadsarkiv
Hvor står lokal- og kommunearkiverne nu? Et historisk rids >

Arkivchef Mie Andersen, NæstvedArkiverne
Et samlet arkivvæsen… At opbygge et samlet kommune- og lokalarkiv for Næstved Kommune >

Stadsarkivar Ruth Hedegaard, Frederikshavn Stadsarkiv
Et samlet arkivvæsen… At opbygge et arkivvæsen i Frederikshavn Kommune >

Arkivar Jørgen Mikkelsen, Statens Arkiver
Hvad skal de professionelle historikere bruge kommune- og lokalarkiverne til? >