2018

Foreningens program 2018

 

MIKADO-projektet

– Opsporing af sagsakter

Projektleder Bente Nielsen, MIKADO
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 17
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V

Barndomshistorien en vigtig del af vores selvforståelse og identitet, som definerer os som de mennesker vi er i dag. For tidligere anbragte er det ikke muligt at spørge til barndomshistorien i familien, fordi barndomsforløbet næsten altid handler om forældrenes omsorgssvigt, misbrug, psykisk sygdom og overgreb. Alt sammen emner der er tabubelagte og omgærdet af skyld og skam.

Hele eller dele af tidligere anbragtes historier befinder sig i de sagsakter, der er knyttet til deres anbringelse. Derfor skal historien søges i kommunerne og i de offentlige arkiver. Her befinder der sig fragmenter af deres tidligere liv og dermed nøglen til, at de kan få den indsigt, som de har så stærkt behov for. Indsigt kan give dem svar på mange uafklarede spørgsmål fra opvæksten om både dem selv og deres familieforhold og om årsagen til anbringelsen.

Efter oplægget er der mulighed for diskussion og spisning.

Læs mere om MIKADO-projektet på deres hjemmeside.

 


 

Inge Lehmann og jordens indre

Arkivar Lif Lund Jacobsen, Rigsarkivet
Tirsdag den 24. april 2018 kl. 17
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V

Efterfølgende generalforsamling kl. 19

Danskeren Inge Lehmann (1888-1993) er internationalt anerkendt som seismologiens “Grand Old Lady” og var i mange år ansat ved Geodætisk Institut. Hun stod bag flere vigtige opdagelser. I 1936 påviste hun således ud fra målinger af jordskælv, at jorden havde en indre kerne.

Inge Lehmann begyndte sin videnskabelige karriere på et tidspunkt, hvor kvindelige forskere var et særsyn, og kun i kraft af hendes talent og stor vedholdenhed lykkes det hende at få succes.  

I løbet af hendes lange karriere ændrede seismologisk forskning sig fra at være en lille, isoleret disciplin til, under den Kolde Krig, at vokse sig til et stort forskningsfelt med mange politiske interesser, da det blev opdaget, at atomprøvesprængninger kunne detekteres via seismiske målinger. På den vestlige side af jerntæppet var det særligt USA, der investerede store summer i seismisk forskning og gjorde seismiske detektionsmetoder til grundstenen i atomprøvestop-forhandlingerne med Sovjetunionen. Inge Lehmann blev tidligt under den kolde krig hentet til USA for at fortsætte sin banebrydende forskning, en forskning som hun i øvrigt fortsatte med indtil 90-års alderen.

Hendes liv illustrer de store karrieremæssige udfordringer, som tidlige kvindelige forskere mødte, men også den Kolde Krigs betydning for vores udforskning af jorden.

Lif Lund Jacobsen er arkivar og forsker ved Rigsarkivet og skriver på en videnskabshistorisk bog om Inge Lehmann.

Efter foredraget afholdes Arkivforeningens årlige generalforsamling.

 


 

Sommerudflugt – Aflyst

Lørdag den 30. juni 2018

Vi må desværre aflyse årets sommerudflugt. Planen havde ellers været at vi lørdag den 30. juni skulle have været en tur til Lund og bl.a. besøge Arkivcentrum Syd. Vi håber at kunne afholde udflugten en anden gang.

 


 

Besøg i Gyldendals arkiv

Rettighedskoordinator Rikke Andersen, Gyldendal
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 17
Klareboderne 3, København K

Vi besøger Gyldendal, det navnkundige forlag, der har spillet en central rolle i dansk åndsliv i generationer. Rikke Andersen, rettighedskoordinator og arkivansvarlig, giver os en introduktion til forlagets vigtigste samlinger.

Bemærk, at der er begrænset deltagerantal.

 


 

Koloni, rigsfællesskab, overherredømme

Nordatlantiske territorier i danske arkiver

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 9-15.30
Kulturhuset Islands Brygge
Islands Brygge 18, 2300 København S

Temaet for dette års arkivkonference er forskellige perspektiver på tidligere danske territorier i Nordatlanten som sidenhen er blevet selvstændige nationer, og deres historiske dokumenter, som findes i danske arkiver. Vi stiller således skarpt på arkivalske principper versus national identitetsdannelse og individets behov for at forstå egen historie og spørger os selv: hvad er arkivernes rolle?

Læs mere om konferencen »

 


 

Digital adgang til fotosamlinger 

Tova Stärn, Malmø Stadsarkiv
Signe Trolle Gronemann, Københavns Stadsarkiv
Torsdag den 29. november 2018 kl. 17
Harsdorff-salen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K

Torsdag den 29. november 2018 inviterer Arkivforeningen til et gå-hjem-arrangement om digitaliserede fotosamlinger.

Signe Trolle Gronemann fra København og Tove Stärn fra Malmø vil fortælle om overvejelser og udfordringer i forbindelse med at skabe digital adgang til fotosamlinger på hhv. Københavns Stadsarkiv og Malmø Stadsarkiv. Begge arkiver har lanceret ambitiøse portaler på nettet til historiske fotos, og opgaven er blevet grebet forskelligt an. Se mere på www.kbhbilleder.dk og malmo.se/bildarkivet.

Efter oplæggene er der mulighed for diskussion og spisning.