Koloni, rigsfællesskab, overherredømme

Seminar om nordatlantiske territorier i danske arkiver

Onsdag d. 24. oktober kl. 09.00-16.000
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S

Temaet for dette års arkivkonference er forskellige perspektiver på tidligere danske territorier i Nordatlanten som sidenhen er blevet selvstændige nationer, og deres historiske dokumenter, som findes i danske arkiver.
Vi stiller således skarpt på arkivalske principper versus national identitetsdannelse og individets behov for at forstå egen historie.
Og spørger os selv: hvad er vores rolle som arkivarer?

I danske arkiver findes der omfattende materiale om tidligere danske besiddelser i Nordatlanten: Norge, Grønland, Island og Færøerne. Besiddelser, der siden hen er blevet selvstændige nationer med egne sprog, administrationer og dertilhørende arkivpolitik.
I de fleste tilfælde er de historiske arkivalier fra lokaladministrationen overdraget til de nye nationer men mange papirarkivalier fra centraladministration samt private og videnskabelige institutioner stadig opbevares i Danmark. Arkivmaterialet omfatter således både politiske, administrative og kulturelle forhold, og er vigtige kilder til forståelsen af disse områders historie.

Modsat Danmarks koloniale besiddelser i Afrika, Indien og Vestindien var forholdet til de Nordatlantiske besiddelser langt mere komplekse og områderne har haft (eller har stadig) forskellig status i det danske rige – personalunion, koloni, amt, autonomt selvstyrende land, delvist selvstyrende – for blot at nævne nogle få.
Arkivalsk betyder det at det kan være vanskeligt at adskille og registrer arkivalier ift. nye nationale enheder.
På den ene side har Danmark udøvet betydelig magt i disse områder, og en del af selvstændighedsgørelses processen og den nationale identitetsopbygning er, at tage ejerskab over egen historie.
På den anden side er disse områder historisk en del af Danmark, og dermed også en central del af dansk nationalhistorie.

Konferencen ”Koloni, rigsfællesskab, overherredømme” d. 24. oktober, sætter fokus på forholdet mellem danske arkiver og nordatlantisk selvstændigheds politik, og i hvilket omfang arkivpraksis kan understøtte tværnational tilgængelighed og international social retfærdighed.

 

Konferencens oplægsholdere:

 

Konferencen henvender sig til arkivansatte, historikere- og kulturforskere, studerende samt ansatte ved museer og bibliotek.

Praktiske oplysninger:

Pris for deltagelse er 550,- for medlemmer, 750 for ikke-medlemmer og 200,- for studerende.
Beløbet dækker deltagergebyr og forplejning.

Tilmelding skal ske senest 15. oktober ved indbetaling til Arkivforeningens konto reg. 7650 konto nr. 2312333 med angivelse af navn, samt en mail til arkivforeningen@gmail.com med tilmeldingsinfo.

Tilmeldinger, der skal betales af offentlige institutioner, skal indeholde navn på tilmeldte, virksomhedens adresse, personreference (altså hvem skal modtage regningen) og EAN.
Derudover om der er tale om medlem/ej medlem/studerende

Hent flyer ->