Arkiver i Kina

Torsdag den 28. september 2023 kl. 17-18.30 med efterfølgende spisning
Københavns Stadsarkiv, Stormgade 20, 5. sal, 1555 København V

En temaaften om arkiver i Kina, både historisk og litterært

Program:

Kl. 17: Leif Littrup, SAXO-instituttet:

Arkiv til folketællinger ca. 1400-1650 og dertil hørende organisationer gennemgås, herunder en kort introduktion til kinesiske opfattelser af deres arkivhistorie. Derefter udviklingen af nationale historiske arkiver i 1900-tallet. En kort gennemgang af arkivlovgivning siden 1980 og de erfaringer, herunder Leif Littrups egne, som folk har haft med at bruge arkiverne, både nationale og lokale.

Ca. 17.45: Sidse Laugesen, oversætter:

Arkivmappe 0 档案 – oplæsning og samtale om Yu Jians langdigt

Vi har regler for alt, også for poesi. Vi har regler for, hvordan ting skal stå, i hvilken rækkefølge de skal læses, hvor det begynder og hvor det slutter, hvordan ordene skal opfattes. Vi ved, hvornår vi ser et digt, fordi vi ved, hvordan et digt ser ud. Og da den kinesiske digter Yu Jian (f. 1954) i 1994 udgav Arkivmappe 0 (0档案), mente de fleste derfor ikke, at der var tale om et digt.

Digte har regler, præcis som arkiver har regler. Men digtets inderste væsen er ikke regelret, det er ikke et mønster, der skal afkodes, men nærmere forsøg på at pege på de mønstre og koder, der definerer os, uden at vi tænker over, hvad det gør ved os at lade os definere af dem. Og derfor er Arkivmappe 0, trods sin udigteriske form, i hele sin essens et digt, der i ny form beskriver den frygtede dang’an (arkivmappen), som i en kinesisk historisk kontekst indeholder de papirer, der definerer individets fremtid – uden at individet selv har nogen ret til at se, hvad der står.   Ca. 18.30: Fælles spisning – kræver tilmelding. Vi satser på et udvalg af kinesiske retter.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer og studerende.

For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kr., der kan betales kontant eller MobilePay ifm. deltagelse.

Spisning koster 50 kr. eller 20 kr. for studerende.

Medlemskab af Arkivforeningen giver adgang til alle 8-10 arrangementer årligt og koster 100 kr. for enkeltpersoner og 400 kr. for institutioner.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er mandag den 25. september 2023 – husk at angive, om du er medlem/ikke-medlem og/eller studerende, og om du ønsker at spise med.

Tilmelding

tilmelding@arkivforeningen.dk