Næste arrangement

Werner Bests korrespondance 1942-45

v/John T. Lauridsen, dr.phil., forskningschef ved Det Kongelige Bibliotek
Tirsdag 27. november 2012 kl. 17
Sted: Harsdorffsalen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K

I slutningen af september udkom den hidtil største kildeudgivelse til besættelsestiden, nemlig den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Bests korrespondance med det tyske udenrigsministerium og en række andre institutioner i perioden 1942-45. Knap 3.000 dokumenter er gengivet og oversat i det ti bind store værk, der inklusiv bilag er på mere end 5.000 sider. Med værket bliver en stor del af den korrespondance genskabt, som Werner Best destruerede i april 1945. Hovedarkitekten bag det imponerende værk er forskningschef ved Det kongelige Bibliotek, dr.phil. John T. Lauridsen.

Han vil på dette foredrag fortælle om værkets 10-årige tilblivelsesproces og naturligvis om hovedpersonen – Werner Best.

Læs resten af indlægget…

Næste arrangement

Slavernes sundhed i Dansk Vestindien
– og arkivalierne derom

 

v/Niklas Thode Jensen, Ph.d., ekstern lektor, Saxo Instituttet, afd. for Historie, Københavns Universitet
Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 17
Sted: Udvalgsværelse 1, Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg
Bemærk oplysninger om adgangsforhold under praktiske oplysninger

I Dansk Vestindien var dødeligheden høj, især blandt slaverne. Med afskaffelsen af den danske slavehandel i begyndelsen af det 19. årh. blev det et presserende problem, fordi det fra da af ikke længere var muligt at erstatte de afdøde slaver med nye fra Afrika.
Derfor blev de dansk-vestindiske slavers helbred og sundhedstilstand et centralt anliggende for både koloniadministratorer og plantageejere.

På denne baggrund vil foredragsholderen tale om slavernes sygdoms- og sundhedsforhold samt den sundhedspolitik, de koloniale myndigheder og plantageejere følgelig tog initiativ til.

Han vil også komme ind på, hvilke typer af arkivalier man kan benytte for at få viden om sygdom og sundhed i Dansk Vestindien, og hvilke arkiver der huser dem.

Læs resten af indlægget…