Næste arrangement

Slavernes sundhed i Dansk Vestindien
– og arkivalierne derom

 

v/Niklas Thode Jensen, Ph.d., ekstern lektor, Saxo Instituttet, afd. for Historie, Københavns Universitet
Tirsdag 23. oktober 2012 kl. 17
Sted: Udvalgsværelse 1, Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg
Bemærk oplysninger om adgangsforhold under praktiske oplysninger

I Dansk Vestindien var dødeligheden høj, især blandt slaverne. Med afskaffelsen af den danske slavehandel i begyndelsen af det 19. årh. blev det et presserende problem, fordi det fra da af ikke længere var muligt at erstatte de afdøde slaver med nye fra Afrika.
Derfor blev de dansk-vestindiske slavers helbred og sundhedstilstand et centralt anliggende for både koloniadministratorer og plantageejere.

På denne baggrund vil foredragsholderen tale om slavernes sygdoms- og sundhedsforhold samt den sundhedspolitik, de koloniale myndigheder og plantageejere følgelig tog initiativ til.

Han vil også komme ind på, hvilke typer af arkivalier man kan benytte for at få viden om sygdom og sundhed i Dansk Vestindien, og hvilke arkiver der huser dem.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer. For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding. Deltagere vest for Storebælt og øst for Øresund betaler dog ikke for spisning (kuvert).

OBS – Adgangsforhold:

Udvalgsværelse 1 ligger på rådhusets 1. sal.  Da rådhusbetjentene på Frederiksberg Rådhus desværre lukker hovedindgangen klokken 16 om tirsdagen, mødes vi ved rådhusets bagindgang, Vestindgangen, klokken 17 og går i samlet trop til udvalgsværelset.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest fredag 19. oktober 2012 kl. 12.00 (Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt).

Tilmelding til

Lars Schreiber Pedersen, Frederiksberg Stadsarkiv
Tlf. 38212153
e-mail: lape02@frederiksberg.dk