Efterårsprogram 2012

Arkivforeningens efterårsprogram byder bl.a. på en mulighed for at se Statens Arkivers nye magasiner på Kalvebod Brygge, da alle interesserede ikke havde mulighed for at komme med ved arrangementet i 2010.

Læs resten af indlægget…

Næste arrangement

Besøg på VKR-Holdings arkiv i Søborg

v/arkivar Rigmor Holck Friedrichsen
Tirsdag 18. september 2012 kl. 17
Sted: VKR-Holdings arkiv, Maskinvej 4, 2860 Søborg

VKR Holding A/S er et holding- og investeringsselskab, der ejer virksomheder inden for fire forretningsområder, hvor de mest kendte virksomheder er VELUX, VELFAC og SONNENKRAFT.

På det tidligere hovedsæde på Maskinvej 4 i Søborg har VKR Holdings firmahistoriske afdeling samlet en række aktiviteter, der bl.a. formidler vinduets og VKR Gruppens historie og udvikling. VKR Holding anvender historien og sit arkiv til markedsføring af produkter samt dokumentation af patenter og varemærker, ligesom Storytelling rettet mod medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder er en vigtig del af aktiviteterne.

Der vil ved besøget blive givet en kort introduktion til og omvisning i:

“Een prøve er mere værd end 1000 ekspertantagelser” – der er titlen på en udstilling om VKR Gruppens grundlægger, Villum Kann Rasmussen, der i 1942 udviklede VELUX ovenlysvinduet, og som arbejdede med en lang række andre produkter gennem sin karriere.
Firmahistorisk Arkiv – der indsamler og bevarer materiale (papir, brochurer, vinduer, fotos og genstande), der dokumenterer VKR Gruppens historie og udvikling.
The Window Collection – en samling af hovedsageligt danske facadevinduer med hovedvægten på den industrialiserede periode. Samlingen dokumenterer vinduets historiske udvikling og betydning.

Af praktiske grunde vil maden denne dag bestå af sandwich.

Læs resten af indlægget…