Arkivforeningens konference 2018

Koloni, rigsfællesskab, overherredømme 

– Nordatlantiske territorier i danske arkiver

Onsdag d. 24. oktober 2018
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, København

Temaet for dette års arkivkonference er forskellige perspektiver på tidligere danske territorier i Nordatlanten som sidenhen er blevet selvstændige nationer, og deres historiske dokumenter, som findes i danske arkiver.

Vi stiller således skarpt på arkivalske principper versus national identitetsdannelse og individets behov for at forstå egen historie.
Og spørger os selv: hvad er vores rolle som arkivarer?

Læs resten af indlægget…