Næste arrangement

Kampen om bybilledet

– dansk sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1983

v/ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen, Dansk Center for Byhistorie og Aarhus Universitet
Onsdag den 18. januar 2012 kl. 17.00-19.00
Rigsarkivet, DSB-bygningen, Kalvebod Brygge 32, København V.

Det er ikke muligt at komme ind efter kl. 17.00

Hvad fik i 1960’erne modernistisk tænkende politikere og planlæggere til at foreslå en nedrivning af det københavnske Vesterbro for at gøre plads til kontorhøjhuse og en ny motorvejsforbindelse? Og hvad var på samme tid det ledende i århusianske planer om totale saneringer og massivt nybyggeri i Århus’ allerældste kvarterer?

Læs resten af indlægget…