Næste arrangement: Besøg på Gyldendals arkiv, d. 25/9 2018

tirsdag d. 25. september 2018, kl. 17
Klareboderne 3, 1001 København K

Vi besøger Gyldendal, det navnkundige forlag, der har spillet en central rolle i dansk åndsliv i generationer.
Rikke Andersen, rettighedskoordinator og arkivansvarlig, giver os en introduktion til forlagets vigtigste samlinger.

Læs resten af indlægget…

Program for efteråret 2018 er på vej

fotografi af Niels Bohr

tak til Niels Bohr Arkivet for brug af fotografiet af Bohr.

 

mens vi arbejder med at få lagt sidste hånd på efterårets program, kan vi røbe at udover det allerede annoncerede seminar om de nordatlantiske territorier i de danske arkiver, så kommer der også et besøg hos Niels Bohr arkivet og forlaget Gyldendal og et arrangement om digitalisering af fotosamlinger. 

Oplysninger om efterårets program vil fremgå af vores program-side efterhånden som de falder på plads

 

 

 

 

Arkivforeningens konference 2018

Koloni, rigsfællesskab, overherredømme 

– Nordatlantiske territorier i danske arkiver

Onsdag d. 24. oktober 2018
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, København

Temaet for dette års arkivkonference er forskellige perspektiver på tidligere danske territorier i Nordatlanten som sidenhen er blevet selvstændige nationer, og deres historiske dokumenter, som findes i danske arkiver.

Vi stiller således skarpt på arkivalske principper versus national identitetsdannelse og individets behov for at forstå egen historie.
Og spørger os selv: hvad er vores rolle som arkivarer?

Læs resten af indlægget…

Sommerudflugt 2018 – Aflyst

Vi må desværre aflyse årets sommerudflugt.

Planen havde ellers været at vi lørdag d. 30. juni skulle have været en tur til Lund og bl.a. besøger Arkivcentrum Syd.

Vi håber at kunne afholde udflugten en anden gang.

Du kan læse mere om Arkivcentrum Syd på deres hjemmeside: http://arkivcentrumsyd.se/ 

Næste arrangement + generalforsamling 2018: Inge Lehmann og jordens indre, d. 24/4 2018

Inge Lehmann og jordens indre  

fotografi af Inge Lehmanns monument ved Københavns Universitet

Monumentet over Inge Lehmann ved Københavns Universitet.
Fotograferet af Lif L. Jacobsen

v/ arkivar Lif Lund Jacobsen, Rigsarkivet  
tirsdag d. 24. april 2018, kl. 17
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, København V
med efterfølgende generalforsamling kl. 18.50

Danskeren Inge Lehmann (1888 – 1993) er internationalt anerkendt som seismologiens ’Grand Old Lady’ og var i mange år ansat ved Geodætisk Institut.
Hun stod bag flere vigtige opdagelser.
I 1936 påviste hun således ud fra målinger af jordskælv, at jorden havde en indre kerne.

Inge Lehmann begyndte sin videnskabelige karriere på et tidspunkt, hvor kvindelige forskere var et særsyn, og kun i kraft af hendes talent og stor vedholdenhed lykkes det hende at få succes.  

I løbet af hendes lange karriere ændrede seismologisk forskning sig fra at være en lille, isoleret disciplin til, under den Kolde Krig, at vokse sig til et stort forskningsfelt med mange politiske interesser, da det blev opdaget, at atomprøvesprængninger kunne detekteres via seismiske målinger. På den vestlige side af jerntæppet var det særligt USA, der investerede store summer i seismisk forskning og gjorde seismiske detektionsmetoder til grundstenen i atomprøvestop-forhandlingerne med Sovjetunionen. Inge Lehman blev tidligt under den kolde krig hentet til USA for at fortsætte sin banebrydende forskning, en forskning som hun i øvrigt fortsatte med indtil 90-års alderen.

Hendes liv illustrer de store karrieremæssige udfordringer, som tidlige kvindelige forskere mødte, men også den Kolde Krigs betydning for vores udforskning af jorden.

Lif Lund Jacobsen er forsker ved Rigsarkivet og skriver på en videnskabshistorisk bog om Inge Lehmann.

Læs resten af indlægget…

Næste arrangement: MIKADO-projektet, d. 27/2 2018

– Opsporing af sagsakter

v/ projektleder Bente Nielsen
Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 17:00
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, København V

Barndomshistorien en vigtig del af vores selvforståelse og identitet, som definerer os som de mennesker vi er i dag. For tidligere anbragte er det ikke muligt at spørge til barndomshistorien i familien, fordi barndomsforløbet næsten altid handler om forældrenes omsorgssvigt, misbrug, psykisk sygdom og overgreb. Alt sammen emner der er tabubelagte og omgærdet af skyld og skam.

Hele eller dele af tidligere anbragtes historier befinder sig i de sagsakter, der er knyttet til deres anbringelse. Derfor skal historien søges i kommunerne og i de offentlige arkiver. Her befinder der sig fragmenter af deres tidligere liv og dermed nøglen til, at de kan få den indsigt, som de har så stærkt behov for. Indsigt kan give dem svar på mange uafklarede spørgsmål fra opvæksten om både dem selv og deres familieforhold og om årsagen til anbringelsen.

Læs resten af indlægget…

Dokumentation i en digital tid. ESDH, arkiver og god forvaltningsskik

Arkivforeningens nye bog “Dokumentation i en digital tid. ESDH, arkiver og god forvaltningsskik” udkom torsdag d. 23/11 2017 

Bogen koster 200,- inkl. forsendelse og kan bestilles ved mail til arkivforeningen@gmail.com

Den perfekte gave til jul!

Bogforside

Forsiden på årets julegave

Indhold:

 • Peter Damgaard, formand for Arkivforeningen: Dokumentation i en digital tid 
 • Asbjørn Hellum: Arkiverne i samfundet

Kvalitetssikring i et myndighedsperspektiv 

 • Malene Seifon og Tine Marcher: Digitalisering og decentralisering: hvad gik galt med datakvaliteten? 
 • Henriette Spang Sørensen og Jørgen Dieckmann Rasmussen: Fra postliste til åben adgang til emnesager – erfaringer fra Esbjerg Kommune

Arkivernes rolle – udfordringer og muligheder 

 • Jette Holmstrøm Kjellberg og Mette Hall-Andersen: Kvalitetssikring – i hvilken grad bør arkiverne styre 
  myndighedernes digitale sagsdannelse? 
 • Christian Frederiksen: Fra ”dead man walking” til ”alive and kicking”: narrativ ledelsesstrategi 
  for kommunearkiver i den digitaliserede forvaltning 
 • Rasmus Grunwald Falk og Simon Stidsing Hansen: Digitale arkivalier: fra sorte bokse til big data

Retssikkerhed og persondatabeskyttelse 

 • Johan Busse: Digitaliseringens betydning for retssikkerheden nu og fremadrettet 
 • Birgit Kleis: Persondatalov, arkivlov og databeskyttelsesforordning: Persondatabeskyttelse før og efter den 25. maj 2018

Redaktionen: God dokumentation – hvad skal vi med den, og hvem har ansvaret?

 

Næste arrangement: Release-party og jubilæumsfest, 23/11 2017

Arkivforeningen 100 år, 1917 – 2017

Dokumentation i en digital tid – ESDH, arkiver og god forvaltningsskik
Release-party og jubilæumsfest

Torsdag d. 23. november 2017, kl. 17
Rigsarkivet, Harsdorff-salen, Tøjhusgade 1

Mød forfatterne og hør deres bud på nutidens arkivudfordringer.
Link til pdf med oplysninger om bog og arrangement ->

Program:

Kl. 17: Velkomst

Kl. 17.10: Oplæg fra: 
Malene Seifon og Tine Marcher, Devoteam
Jette Holmstrøm Kjellberg og Mette Hall-Andersen, Rigsarkivet
Christian Frederiksen, Guldborgsund Stadsarkiv
Rasmus Grunwald Falk og Simon Stidsing Hansen, Aalborg Stadsarkiv

Kl. 18.30: Champagne og udlevering af bogen til medlemmer

Kl. 19: Fælles spisning

Læs resten af indlægget…

Næste arrangement: Besøg hos Folketingets Arkiv og Bibliotek, d. 25/10 2017

Onsdag d. 25. oktober 2017, kl. 16.50-18.00
Christiansborg, Besøgsindgangen i Rigsdagsgården
Deltagerantal: max 20 personer 

Folketingets Arkiv, som hører under Folketingets Bibliotek, rummer materiale tilbage til Den Grundlovgivende Rigsforsamling.
Arkivet har et righoldigt materiale ikke alene om Rigsdagens og Folketingets arbejde, men også om dansk historie.

Grundlovene er udfærdiget i 2 eksemplarer, hvoraf det ene ligger i Rigsarkivet og det andet opbevares af Folketingets Arkiv.
De Kongelige forsikringsakter, som er kongehusets underskrifter på at de vil overholde grundloven, ligger i en jernkiste på bibliotekets læsesal.

Vi starter besøget kl. 17.00 med et oplæg om arkivets historie, herefter vil vi få en rundvisning i selve arkivet. 

Læs resten af indlægget…

Næste arrangement: Besøg hos Den Arnamagnæanske (håndskrift)samling

Onsdag d. 13. September 2017, kl. 16:00 – 17:30
Njalsgade 136, 2. sal, 2300 København S
OBS: Vi mødes kl. 15:50 foran indgangen til nr. 136

Det Arnamagnæanske Institut har en helt særlig samling af gammelnordiske håndskrifter. Samlingen består af ca. 3.000 håndskrifter hvoraf ca. 1.400 findes i København, mens resten er udleveret til Island. Håndskriftsamlingen blev i 2009 optaget på UNESCOs Memory of the World Register. 

Den Arnamagnæanske Samling er opkaldt efter dens grundlægger, den islandske filolog og historiker Árni Magnússon (latiniseret Arnas Magnæus, på dansk Arne Magnusson). Kort inden sin død i 1730 testamenterede Árni sin samling af håndskrifter, trykte bøger samt sin formue til Københavns Universitet hvor han var professor i danske antikviteter.

Udover en rundvisning i håndskriftssamlingen skal vi også se det tilhørende konserveringsværksted.

 

Læs resten af indlægget…

Næste indlæg »