Næste Arrangement

Dansk fagbevægelses historie frem til 1950
– fra arbejdets perspektiv

Foredraget er desværre blevet aflyst pga. for få tilmeldinger 

v/lektor, dr.phil. Knud Knudsen, Aalborg Universitet
Tirsdag den 20. september 2011 kl. 17.00-19.30
Reception Syd, Frederiksberg Rådhus.
Det er ikke muligt at komme ind efter kl. 17.00

Næppe nogen anden samfundsklasse herhjemme har udvist en sådan historisk sans som arbejderne, skrev museumsinspektør Yde Andersen sidst i 1950’erne i en artikel, hvor han præsenterede den store indsamling af erindringsoptegnelser fra arbejdere og håndværkere, som Nationalmuseet netop da havde stået for.

Læs resten af indlægget…