Næste Arrangement

Dansk fagbevægelses historie frem til 1950
– fra arbejdets perspektiv

Foredraget er desværre blevet aflyst pga. for få tilmeldinger 

v/lektor, dr.phil. Knud Knudsen, Aalborg Universitet
Tirsdag den 20. september 2011 kl. 17.00-19.30
Reception Syd, Frederiksberg Rådhus.
Det er ikke muligt at komme ind efter kl. 17.00

Næppe nogen anden samfundsklasse herhjemme har udvist en sådan historisk sans som arbejderne, skrev museumsinspektør Yde Andersen sidst i 1950’erne i en artikel, hvor han præsenterede den store indsamling af erindringsoptegnelser fra arbejdere og håndværkere, som Nationalmuseet netop da havde stået for.

I sit foredrag vil Knud Knudsen forsøge at sige noget om denne ”historiske sans” og historieskrivningen om arbejderbevægelsen. Hvordan kan de fortællinger om arbejdet og arbejdslivets udvikling, som arbejdere og håndværkere selv fortalte i Nationalmuseets erindringer, inddrages i historieskrivningen om arbejderbevægelsens historie.

Det vil primært være dansk fagbevægelses historie, der her belyses. Hvilke billeder af arbejderbevægelsens/fagbevægelsens historie tegner sig, når vi forsøger at indarbejde arbejdernes egne fortællinger i den store historie om dansk fagbevægelse?

Det er spørgsmål, som Knud Knudsen vil forsøge at besvare med udgangspunkt i hans bog om Dansk fagbevægelses historie frem til 1950 – fra arbejdets perspektiv fra 2011.

 

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer. For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding. Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagere vest for Storebælt og øst for Øresund betaler dog ikke for spisning (kuvert).

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest fredag den 16. september 2011 kl. 12.00 (Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt).

 

Tilmelding til

Lars Schreiber Pedersen, Frederiksberg Stadsarkiv
tlf. 38 21 21 53
e-post: lape02@frederiksberg.dk