Næste arrangement

Kampen om bybilledet

– dansk sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1983

v/ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen, Dansk Center for Byhistorie og Aarhus Universitet
Onsdag den 18. januar 2012 kl. 17.00-19.00
Rigsarkivet, DSB-bygningen, Kalvebod Brygge 32, København V.

Det er ikke muligt at komme ind efter kl. 17.00

Hvad fik i 1960’erne modernistisk tænkende politikere og planlæggere til at foreslå en nedrivning af det københavnske Vesterbro for at gøre plads til kontorhøjhuse og en ny motorvejsforbindelse? Og hvad var på samme tid det ledende i århusianske planer om totale saneringer og massivt nybyggeri i Århus’ allerældste kvarterer?

Dette foredrag er fortællingen om, hvordan dansk saneringspolitik blev etableret i 1939 for at komme tidens dårlige boligforhold til liv, men også om hvordan politikken blev brugt til at skabe plads til nye byfunktioner og trafikale løsninger.

Det er samtidig fortællingen om ideologiske kampe og kritik fra grupper, der ville værne om dødsdømte kvarterers kulturhistoriske værdi. I 1940’erne kæmpede museumsfolk f.eks. for en redning af den københavnske møntmestergård i Borgergade, og fra 1960’erne til 1980’erne kæmpede slumstormere og bz’ere for retten til de københavnske brokvarterer. Kampene resulterede i 1983 i et ideologisk skift i form af en ny byfornyelseslovgivning, der siden har lagt op til bygningsforbedringer og udnyttelse af potentialer i det bestående bybillede.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer. For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding. Deltagere vest for Storebælt og øst for Øresund betaler dog ikke for spisning (kuvert).

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest onsdag den 11. januar 2012 kl. 12.00 (Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt).

Tilmelding til

Christian Larsen, Rigsarkivet
tlf. 33 92 23 99
e-post: cla@ra.sa.dk