Næste arrangement + generalforsamling: Inge Lehmann og jordens indre 24. april 2018

fotografi af Inge Lehmanns monument ved Københavns Universitet

Monumentet over Inge Lehmann ved Københavns Universitet.
Fotograferet af Lif L. Jacobsen

Arkivar Lif Lund Jacobsen, Rigsarkivet  
Tirsdag den 24. april 2018 kl. 17

Kalvebod Brygge 34, 1560 København V
Efterfølgende generalforsamling kl. 18.50

Danskeren Inge Lehmann (1888-1993) er internationalt anerkendt som seismologiens “Grand Old Lady” og var i mange år ansat ved Geodætisk Institut.

Hun stod bag flere vigtige opdagelser. I 1936 påviste hun således ud fra målinger af jordskælv, at jorden havde en indre kerne.

Inge Lehmann begyndte sin videnskabelige karriere på et tidspunkt, hvor kvindelige forskere var et særsyn, og kun i kraft af hendes talent og stor vedholdenhed lykkes det hende at få succes. 

I løbet af hendes lange karriere ændrede seismologisk forskning sig fra at være en lille, isoleret disciplin til, under den Kolde Krig, at vokse sig til et stort forskningsfelt med mange politiske interesser, da det blev opdaget, at atomprøvesprængninger kunne detekteres via seismiske målinger.

På den vestlige side af jerntæppet var det særligt USA, der investerede store summer i seismisk forskning og gjorde seismiske detektionsmetoder til grundstenen i atomprøvestop-forhandlingerne med Sovjetunionen. Inge Lehmann blev tidligt under den kolde krig hentet til USA for at fortsætte sin banebrydende forskning, en forskning som hun i øvrigt fortsatte med indtil 90-års alderen.

Hendes liv illustrer de store karrieremæssige udfordringer, som tidlige kvindelige forskere mødte, men også den Kolde Krigs betydning for vores udforskning af jorden.

Lif Lund Jacobsen er arkivar og forsker ved Rigsarkivet og skriver på en videnskabshistorisk bog om Inge Lehmann.

Efter foredraget afholdes Arkivforeningens årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning v. formand Peter Damgaard
  4. Regnskab v. kasserer Mirjam Hvid
  5. Budget, herunder vedtagelse af kontingent, v. kasserer Mirjam Hvid
  6. Indkomne forslag
  7. Valg, herunder beslutning om antal af bestyrelsesmedlemmer, valg til bestyrelsen, valg af suppleanter samt valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Forslag eller tilføjelser til dagsordenen sendes til formand Peter Damgaard på peter_damgaard@icloud.com senest en uge før generalforsamlingen.

Praktiske oplysninger:

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.

For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er søndag den 22. april – husk at angive, om du ønsker at spise med.

Tilmelding til spisning koster 50 kr., men er gratis for personer, der ikke er bosat på hverken Sjælland eller Amager.

Tilmelding til

Peter Damgaard
Tlf. 20 25 47 62
e-mail: peter_damgaard@icloud.com