Næste arrangement

Rundvisning i Rigsarkivets magasiner på Kalvebod Brygge

v/arkivchef August Eriksen
Tid: Tirsdag 22. januar kl. 16.00
Sted: Kalvebod Brygge 32, 1560 København V

I september 2009 kunne Rigsarkivet indvie nye magasiner på Kalvebod Brygge 32. De nye magasiner er bygget af OPP Phil Arkivet A/S, der udlejer bygningerne til staten. Det mest markante element i det nye byggeri er de to store 15,5 meter høje haller. Hallerne er opdelt med indre brandsektionsvægge i fire separate højlagermagasiner. I højlagermagasinerne findes mobile reoler, der er cirka 13,5 meter høje. Hallerne forbindes med DSB’s kontorbygning af en 7 meter høj mellembygning. I denne mellembygning er der indrettet syv separate magasiner med to-etages mobilreoler og ristegulve mellem etagerne.

Arkivchef August Eriksen vil fortælle om de nye magasiner og om flytningen af omkring 225 hyldekilometer arkivalier fra Rigsarkivets hidtidige fjernmagasin i Glostrup og fra det nu lukkede Landsarkiv for Sjælland til de nye magasiner på Kalvebod Brygge. Endvidere vil der i forbindelse med arrangementet være en rundvisning i de nye magasiner.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer. For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

På grund er pladsforholdene er der maksimalt plads til 30 deltagere. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

På grund af mødetidspunktet vil der ikke være spisning i forbindelse med dette arrangement. Arkivforeningen vil dog byde på en kop kaffe og småkager.

Tilmeldingsfrist

Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.  Max. 30 deltagere

Tilmelding til

Birgitte Vedel Troelsen, Rigsarkivet
Tlf. 41 71 72 48
e-mail: bvt@sa.dk