Forårsprogram 2012

Arkivforeningens forårsprogram ligger nu fast. Der mangler nogle omtaler, men de kommer snart.

Arkivforeningens forårsprogram 2012

Griffenfeld, Struense og den danske enevælde

v/lektor Sebastian Olden-Jørgensen, Københavns Universitet
Torsdag den 8. marts 2012 kl. 17-19.30
Rigsarkivets Harsdorffsal, Tøjhusgade 1, København K.

Enevælden er til dato det mest stabile politiske regime, Danmark har haft: 188 år i træk, demokratiet har indtil videre kun 163 år på bagen. Men også enevælden havde sine kriser eller udfordringer, om man vil. To af dem har kendte navne: Rigskansler Peter Griffenfeld, der faldt i 1676, og livlægen Johann Friedrich Struense, der faldt endnu dybere i 1772. Hvad siger de to skæbner om enevælden, og hvad betød de for udviklingen af den danske enevælde?

——–

Arkiverne og de sociale medier

v/Charlotte S.H. Jensen, webredaktør på Nationalmuseet og formidlingskonsulent i Statens Arkiver
Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-19.30
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V

Omtale af arrangementet følger snarest.

Efter foredraget: Arkivforeningens generalforsamling

————

Besøg hos arkivfunktionen hos DONG Energy

Tirsdag den 15. maj 2012

Omtale af arrangementet følger snarest.

————

Der er heller ikke i år sommerudflugt.