Seminar: Arkiver og museer i offensiven

– aktiv indsamling til historisk dokumentation

Tirsdag d. 7. maj 2013 kl. 9.15 – 16.00
Rigsarkivet, Harsdorffsalen, Rigsdagsgården 9, 1218 København K

Hent program (pdf-fil) >

Aktiv indsamling forudsætter handling

Aktiv indsamling er et valg, der gør op med forestillingen om passiv modtagelse af genstande og arkivalier. De fleste kulturinstitutioner foretager nu om dage et meget bevidst valg, når de går aktivt til værks for at sikre kulturarven. Det forudsætter planlægning og udvælgelse af emneområde, og måske samtidig en afgrænsning af kulturarven til små, overskuelige klynger? Det er aldrig noget nemt valg. For med stramme rammebetingelser er ethvert indsamlingsvalg samtidig et fravalg.

Arkivforeningen vil med dette seminar vise, hvordan en række arkiver og museer omsætter ideen om aktiv indsamling til praksis. Seminarets oplægsholdere deler ud af deres erfaringer og vil illustrere, hvordan en række aktive indsamlinger har skabt øget viden om specifikke områder. Det er en viden som kulturinstitutionerne kan genanvende i forskellige former for forskning og formidling.

Praktiske oplysninger

Deltagelse koster 300 kr. pr. person, studerende dog kun 150 kr.
Beløbet dækker frokost samt kaffe om formiddagen og om eftermiddagen.

Betaling skal ske i forbindelse med tilmelding.

Beløbet indsættes på Arkivforenigens konto i Vestjysk Bank:
reg.nr.: 7650, kontonr.: 0002312333

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest mandag 30. april 2013 kl. 12.00
Tilmelding er bindende efter dette tidspunkt.

Tilmelding til

Lars Schreiber Pedersen, Frederiksberg Stadsarkiv
Tlf. 38212147
e-mail: lape02@frederiksberg.dk