2013

Arkivforeningens program 2013

Rundvisning i Statens Arkivers magasinbygning på Kalvebod Brygge

v/arkivchef August Eriksen
22. januar 2013 kl. 16.00
Kalvebod Brygge 32, København

OBS: Max. 30 deltagere

I september 2009 kunne Rigsarkivet indvie nye magasiner på Kalvebod Brygge 32. De nye magasiner er bygget af OPP Phil Arkivet A/S, der udlejer bygningerne til staten. Det mest markante element i det nye byggeri er de to store 15,5 meter høje haller. Hallerne er opdelt med indre brandsektionsvægge i fire separate højlagermagasiner. I højlagermagasinerne findes mobile reoler, der er cirka 13,5 meter høje. Hallerne forbindes med DSB’s kontorbygning af en 7 meter høj mellembygning. I denne mellembygning er der indrettet syv separate magasiner med to-etages mobilreoler og ristegulve mellem etagerne.

Arkivchef August Eriksen vil fortælle om de nye magasiner og om flytningen af omkring 225 hyldekilometer arkivalier fra Rigsarkivets hidtidige fjernmagasin i Glostrup og fra det nu lukkede Landsarkiv for Sjælland til de nye magasiner på Kalvebod Brygge. Endvidere vil der i forbindelse med arrangementet være en rundvisning i de nye magasiner.

——————-

Krigen ved verdens ende – AFLYST –

–      kapervæsenet i Østersøen under Englandskrigen

v/ journalist og cand.mag. Rasmus Voss
Onsdag 27. februar 2013, kl. 17-19.30
Udvalgsværelse 1, Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Den 24. oktober 1808 angreb den engelske flåde Christiansø, hvor nogle bønder, 150 kapere og nogle få soldater holdt stand.

Det var ikke noget tilfælde, at englænderne valgte at angribe den lille ø øst for Bornholm. I en årrække havde danske kapere med Bornholm og Christiansø som base hærget og opbragt engelske skibe i Østersøen. Kapervæsenet var så udbredt, at det var blevet en alvorlig gene for englænderne. En plage, der nu skulle gøres endeligt kål på. Angrebet slog fejl, og Christiansø forblev på danske hænder.

Rasmus Voss har været i danske og engelske arkiver og fundet nyt materiale om begivenheden. Under foredraget vil han fortælle om selve angrebet på Christiansø, om kapervæsenet i Østersøen under Englandskrigen og om bogen ”Krigen ved verdens endes” tilblivelse. Bogen udkom i september 2012 på Sohns Forlag.

—————————–

Archives 2.0

v/ professor Elizabeth Yakel, University of Michigan
Torsdag 14. marts, klokken 16:00
Harsdorffsalen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K

I samarbejde med Statens Arkiver og Københavns Stadsarkiv inviterer Arkivforeningen dig hermed til et foredrag med professor Elizabeth Yakel, University of Michigan.

Elizabeth Yakel har i en årrække forsket i arkivbrugernes adfærd og inddragelse, og vil på foredraget bl.a. fortælle om de ændrede relationer mellem arkiv, arkivar, samling og brugere. Hun vil herunder berøre de nye udfordringer, arkiverne står over for i web 2.0-tidsalderen.

Yakel er inviteret til Danmark af Aalborg Universitet, hvor hun skal undervise på masteruddannelsen, MIR, (Master i Informations management og Record keeping) i København og på kandidatuddannelsen i informationsforvaltning i Aalborg. Hun holder desuden et åbent foredrag på Aalborg Stadsarkiv tirsdag 12. marts kl. 13-15. Yakel har heldigvis afsat tid i sit stramme program til også at holde ovennævnte foredrag på Rigsarkivet.  

Foredraget vil foregå på engelsk

Bemærk tidspunktet!

—————————–

Flugtrute Østersøen

– Historien om ”den usynlige mur” mellem DDR og Danmark under den kolde krig

v/Journalist, Jesper Clemmesen
Onsdag d. 17. april 2013 kl. 17-19.00
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V

“Flugtrute: Østersøen” er den dokumentariske skildring af flugtforsøgene omkring “den usynlige mur” mellem Danmark og DDR under den kolde krig.

Jesper Clemmesen vil gennemgå et par af bogens skæbner – både deres historie og arbejdet med dem. Herunder arbejdet i diverse danske arkiver. Flugtruten over Østersøen har indtil bogens udgivelse fyldt minimalt i den kollektive hukommelse. Måske ikke så underligt, da flugtforsøgene ved Berlinmuren naturligvis tiltrak en hel verdens opmærksomhed. Ikke desto mindre døde der flere på Østersøen end ved Berlinmuren. Men historien indeholder heldigvis også de vellykkede forsøg, der ofte skete med dansk hjælp.

Efter foredraget: Arkivforeningens generalforsamling – udskudt

——————————— 

Arkiver og museer i offensiven

–      aktiv indsamling til historisk dokumentation

Heldagsseminar
Tirsdag 7. maj 2013
Rigsarkivets Harsdorffsal, Tøjhusgade 1, København K.

Hent programmet (pdf-fil) >

Aktiv indsamling er et valg, der gør op med forestillingen om passiv modtagelse af genstande og arkivalier. De fleste kulturinstitutioner foretager nu om dage et meget bevidst valg, når de går aktivt til værks for at sikre kulturarven. Det forudsætter planlægning og udvælgelse af emneområde, og måske samtidig en afgrænsning af kulturarven til små, overskuelige klynger? Det er aldrig noget nemt valg. For med stramme rammebetingelser er ethvert indsamlingsvalg samtidig et fravalg.

Arkivforeningen vil med dette seminar vise, hvordan en række arkiver og museer omsætter ideen om aktiv indsamling til praksis. Seminarets oplægsholdere deler ud af deres erfaringer og vil illustrere, hvordan en række aktive indsamlinger har skabt øget viden om specifikke områder. Det er en viden som kulturinstitutionerne kan genanvende i forskellige former for forskning og formidling.

——————–

Holocaust

– folkemordet på Europas jøder

v/ historiker og arkivar Jacob Halvas Bjerre, Carlsberg Arkiv
Tirsdag d. 18. juni 2013 kl. 17.00
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V

Hvordan skriver man en bog om mordet på ca. 6 millioner mennesker? Hvad er det vigtigste at fortælle, når forskningslitteraturen fylder selvstændige biblioteker?
Hvordan forsvarer man, at vise mennesker i et af deres mest personlige øjeblikke, lige der hvor de ved, de skal dø? Og endeligt hvordan påvirker det en selv, når man begiver sig ind i et af menneskehedens sorteste kapitler?

Det er spørgsmål der vil blive besvaret under foredraget, hvor den røde tråd vil være tilblivelsen af bogen. Samtidig vil oplægsholderen foretage visse nedslag i emnet og komme med eksempler på de kilder, der viser det menneskelige ansigt af både offer, gerningsmand og tilskuer.

Efter foredraget: Arkivforeningens generalforsamling
Dagsorden >

——————————————–

Besøg hos Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

 – i samarbejde med VIDA

v/ arkivarerne Katrine Madsbjerg og Hans Uwe Petersen
Onsdag d. 18. september 2013, kl. 17-19
Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Hørsvinget 5, 2630 Tåstrup

I sommeren 2012 flyttede Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv til nye rammer i Taastrup. 63.000 flyttekasser og 10.000 paller blev flyttet fra den gamle adresse til den nye.

Arkivforeningen tilbyder i samarbejde med VIDA en rundtur i de nye lokaler, hvor arkivar Katrine Madsbjerg vil vise os rundt og fortælle om samlingen, samt komme ind på nogle af de udfordringer en så stor flytning giver.
Arkivar og it-ansvarlig Hans Uwe Petersen vil fortælle om det arkiv – og bibliotekssystem, der anvendes på Arbejdermuseet & ABA.

———————————

Krigen ved verdens ende

–      kapervæsenet i Østersøen under Englandskrigen

v/ journalist og cand.mag. Rasmus Voss
Onsdag 30. oktober 2013, kl. 17-19.30
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V

Den 24. oktober 1808 angreb den engelske flåde Christiansø, hvor nogle bønder, 150 kapere og nogle få soldater holdt stand.

Det var ikke noget tilfælde, at englænderne valgte at angribe den lille ø øst for Bornholm. I en årrække havde danske kapere med Bornholm og Christiansø som base hærget og opbragt engelske skibe i Østersøen. Kapervæsenet var så udbredt, at det var blevet en alvorlig gene for englænderne. En plage, der nu skulle gøres endeligt kål på. Angrebet slog fejl, og Christiansø forblev på danske hænder.

Rasmus Voss har været i danske og engelske arkiver og fundet nyt materiale om begivenheden. Under foredraget vil han fortælle om selve angrebet på Christiansø, om kapervæsenet i Østersøen under Englandskrigen og om bogen ”Krigen ved verdens endes” tilblivelse. Bogen udkom i september 2012 på Sohns Forlag.

—————————–

Det våde arkiv

– Besøg hos Danmarks nationale biobank

v/ Bartlomiej Wilkowski
Onsdag den 27. november 2013, kl. 16.20
Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S

I 2012 åbnede Danmarks nationale biobank, et nyt samarbejde, der forbinder oplysninger om alle biologiske prøver i Danmark til brug for forskere. Biobanken ligger ved Statens Seruminstitut og har selv topmoderne opbevaringsfaciliteter for prøver, men dens primære samling er alt det biologiske materiale, som hospitaler og medicinske forskningsinsitutioner har indsamlet gennem tiden, og som ligger til opbevaring rundt om i landet. Gennem biobankens registreringer er materialet lettere overskueligt og tilgængeligt, og biobanken har derfor stor betydning som forskningens aktive arkiv.

Medarbejder ved biobanken, Bartlomiej Wilkowski, ph.d., vil fortælle om biobankens arbejde, og give en rundvisning på stedet.