2012

Arkivforeningens program 2012

Kampen om bybilledet

– dansk sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-83

v/ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen, Dansk Center for Byhistorie og Aarhus Universitet
Onsdag den 18. januar 2012 kl. 17-19.30
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V

Hvad fik i 1960’erne modernistisk tænkende politikere og planlæggere til at foreslå en nedrivning af det københavnske Vesterbro for at gøre plads til kontorhøjhuse og en ny motorvejsforbindelse? Og hvad var på samme tid det ledende i århusianske planer om totale saneringer og massivt nybyggeri i Århus’ allerældste kvarterer?

Dette foredrag er fortællingen om, hvordan dansk saneringspolitik blev etableret i 1939 for at komme tidens dårlige boligforhold til liv, men også om hvordan politikken blev brugt til at skabe plads til nye byfunktioner og trafikale løsninger.

Det er samtidig fortællingen om ideologiske kampe og kritik fra grupper, der ville værne om dødsdømte kvarterers kulturhistoriske værdi. I 1940’erne kæmpede museumsfolk f.eks. for en redning af den københavnske møntmestergård i Borgergade, og fra 1960’erne til 1980’erne kæmpede slumstormere og bz’ere for retten til de københavnske brokvarterer. Kampene resulterede i 1983 i et ideologisk skift i form af en ny byfornyelseslovgivning, der siden har lagt op til bygningsforbedringer og udnyttelse af potentialer i det bestående bybillede.

Læs mere på Kristian Buhl Thomsens forskerhjemmeside: http://byhistorie.dk/saneringspolitik/

———-

Griffenfeld, Struense og den danske enevælde

v/lektor Sebastian Olden-Jørgensen, Københavns Universitet
Torsdag den 8. marts 2012 kl. 17-19.30
Rigsarkivets Harsdorffsal, Tøjhusgade 1, København K.

Enevælden er til dato det mest stabile politiske regime, Danmark har haft: 188 år i træk, demokratiet har indtil videre kun 163 år på bagen. Men også enevælden havde sine kriser eller udfordringer, om man vil. To af dem har kendte navne: Rigskansler Peter Griffenfeld, der faldt i 1676, og livlægen Johann Friedrich Struense, der faldt endnu dybere i 1772. Hvad siger de to skæbner om enevælden, og hvad betød de for udviklingen af den danske enevælde?

——–

Arkiverne og de sociale medier

v/Charlotte S.H. Jensen, webredaktør på Nationalmuseet og formidlingskonsulent i Statens Arkiver
Tirsdag den 17. april 2012 kl. 17.00-19.00
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V
Det er ikke muligt at komme ind efter kl. 17.00

Både internationalt og i Danmark tager kulturinstitutionerne de forskellige former for sociale medier til sig, det være Facebook, Youtube, Flickr eller Twitter. Også arkiverne er i stigende grad benytter sig af disse nye måder at komme i kontakt med brugere og interesserede.

Charlotte S.H. Jensen vil give en introduktion til de meste anvendte sociale platforme i Danmark samt et par boblere. Vi skal høre om, hvordan man bruger dem, hvilke eksempler der er på best-practises fra arkiver og andre kulturinstitutioner – og ikke mindst hvad sociale medier gør ved den måde, som arkiverne kommunikerer og formidler på.

Efter foredraget: Arkivforeningens generalforsamling
Dagsorden af 29/3 2012 >

————

Besøg på DONG Energys nye Centralarkiv

v/Henrik Hounsgård, Senior Records Manager
Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 17.00-19.00
Centralarkivet DONG Energy, Hulgårdsvej 133, 2400 Kbh.NV

DONG Energy’s Centrale arkiv har i dag eksisteret i ét år og var nødvendigt efter fusionen af flere gamle virksomheder. Nødvendigt for at sikre dokumentationen i en virksomhed præget af voldsom vækst, flere organisationsændringer samt mange flytninger af mennesker og funktionsområder. I stedet for at flytte lokalarkiverne flere gange, blev det i 2010 besluttet at samle dem på ét sted.

Et centralt arkiv betyder en sikker styring, en ensartet håndtering og en uafhængighed af personlig viden om materialets placering, idet alt indkommende materiale i dag registreres centralt.

En udfordring har været at styre de mange flytninger, specielt overflytningen af det store arkiv på ca. 8.000 hyldemeter fra det gamle DONG i Hørsholm var et projekt i sig selv.

Etableringen af et centralarkiv har samtidig betydet, at vi følger DONG Energys records management politik, som er under implementering.

————

Der er heller ikke i år sommerudflugt.

————-

Den hemmelige tjeneste
– sikker kommunikation gennem tiden

Særarrangement 
Onsdag 12. september 2012, kl. 17.00
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, København

Rundvisning for Arkivforeningens medlemmer ved souschef i Udenrigsministeriets Dokumentationskontor, Mikkel Felter, i ministeriets nye udstilling ” Den hemmelige tjeneste – sikker kommunikation gennem tiden”.

Pladsforholdene gør desværre, at der kun er plads til 20 deltagere. Pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

NB. Alle deltagere skal medbringe foto-id (kørekort, pas el.).

Der vil ikke være spisning i forbindelse med dette arrangement.

 ———-

Besøg på VKR-Holdings arkiv i Søborg – AFLYST

v/arkivar Rigmor Holck Friedrichsen
Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.oo
Sted: VKR-Holdings arkiv, Maskinvej 4, 2860 Søborg

VKR Holding A/S er et holding- og investeringsselskab, der ejer virksomheder inden for fire forretningsområder, hvor de mest kendte virksomheder er VELUX, VELFAC og SONNENKRAFT.

På det tidligere hovedsæde på Maskinvej 4 i Søborg har VKR Holdings firmahistoriske afdeling samlet en række aktiviteter, der bl.a. formidler vinduets og VKR Gruppens historie og udvikling. VKR Holding anvender historien og sit arkiv til markedsføring af produkter samt dokumentation af patenter og varemærker, ligesom Storytelling rettet mod medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder er en vigtig del af aktiviteterne.

Der vil ved besøget blive givet en kort introduktion til og omvisning i:

“Een prøve er mere værd end 1000 ekspertantagelser” – der er titlen på en udstilling om VKR Gruppens grundlægger, Villum Kann Rasmussen, der i 1942 udviklede VELUX ovenlysvinduet, og som arbejdede med en lang række andre produkter gennem sin karriere.

Firmahistorisk Arkiv – der indsamler og bevarer materiale (papir, brochurer, vinduer, fotos og genstande), der dokumenterer VKR Gruppens historie og udvikling.

The Window Collection – en samling af hovedsageligt danske facadevinduer med hovedvægten på den industrialiserede periode. Samlingen dokumenterer vinduets historiske udvikling og betydning.

———–

Slavernes sundhed i Dansk Vestindien – og arkivalierne derom

v/ ph.d. Niklas Thode Jensen, ekstern lektor ved Afdeling for historie, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
Tirsdag 23. oktober kl. 17 .00
Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, udvalgsværelse 1

I Dansk Vestindien var dødeligheden høj, især blandt slaverne. Med afskaffelsen af den danske slavehandel i begyndelsen af det 19. årh. blev det et presserende problem, fordi det fra da af ikke længere var muligt at erstatte de afdøde slaver med nye fra Afrika. Derfor blev de dansk-vestindiske slavers helbred og sundhedstilstand et centralt anliggende for både koloniadministratorer og plantageejere.

På denne baggrund vil Niklas Thode Jensen tale om slavernes sygdoms- og sundhedsforhold samt den sundhedspolitik, de koloniale myndigheder og plantageejere følgelig tog initiativ til. Niklas Thode Jensen vil også komme ind på hvilke typer af arkivalier man kan benytte for at få viden om sygdom og sundhed i Dansk Vestindien og hvilke arkiver der huser dem.

———-

Werner Bests korrespondance 1942-45

v/John T. Lauridsen, dr.phil., forskningschef ved Det Kongelige Bibliotek
Tirsdag 27. november 2012 kl. 17
Sted: Harsdorffsalen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K

I slutningen af september udkom den hidtil største kildeudgivelse til besættelsestiden, nemlig den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Bests korrespondance med det tyske udenrigsministerium og en række andre institutioner i perioden 1942-45. Knap 3.000 dokumenter er gengivet og oversat i det ti bind store værk, der inklusiv bilag er på mere end 5.000 sider. Med værket bliver en stor del af den korrespondance genskabt, som Werner Best destruerede i april 1945. Hovedarkitekten bag det imponerende værk er forskningschef ved Det kongelige Bibliotek, dr.phil. John T. Lauridsen.

Han vil på dette foredrag fortælle om værkets 10-årige tilblivelsesproces og naturligvis om hovedpersonen – Werner Best.

————

Rundvisning i Statens Arkivers magasinbygning på Kalvebod Brygge

v/arkivchef August Eriksen
22. januar 2013 kl. 16.00
Kalvebod Brygge 32, København

OBS: Max. 30 deltagere

I september 2009 kunne Rigsarkivet indvie nye magasiner på Kalvebod Brygge 32. De nye magasiner er bygget af OPP Phil Arkivet A/S, der udlejer bygningerne til staten. Det mest markante element i det nye byggeri er de to store 15,5 meter høje haller. Hallerne er opdelt med indre brandsektionsvægge i fire separate højlagermagasiner. I højlagermagasinerne findes mobile reoler, der er cirka 13,5 meter høje. Hallerne forbindes med DSB’s kontorbygning af en 7 meter høj mellembygning. I denne mellembygning er der indrettet syv separate magasiner med to-etages mobilreoler og ristegulve mellem etagerne.

Arkivchef August Eriksen vil fortælle om de nye magasiner og om flytningen af omkring 225 hyldekilometer arkivalier fra Rigsarkivets hidtidige fjernmagasin i Glostrup og fra det nu lukkede Landsarkiv for Sjælland til de nye magasiner på Kalvebod Brygge. Endvidere vil der i forbindelse med arrangementet være en rundvisning i de nye magasiner.