Næste arrangement

DigDag
– det digitale atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

v/projektleder Nis B. Maybom, Statens Arkiver
Tirsdag den 15. november 2011 kl. 17.00-19.00
Rigsarkivets Harsdorffsal, Tøjhusgade 1, København K.

Det er ikke muligt at komme ind efter kl. 17.00

Projektleder Nis B. Maybom fortæller om projektet DigDag, det digitale atlas over Danmarks historisk-administrative geografi. Arbejdet skal munde ud i etablering af en fælles historisk-geografisk database over Danmarks administrative enheder.
Projektet skal skabe en geografisk-administrativ og tidslig søgeindgang til kulturhistoriske samlinger. Projektet vil desuden etablere en forskningsinfrastruktur, der kan understøtte forskning med afsæt i geografisk-administrative-historiske forhold.

Det er projektets ambition at gøre det muligt for forskere og andre interesserede at stille spørgsmål til og få svar fra DigDag, f.eks. et kort over alle jordemoderdistrikter i 1872 eller et kort, hvor alle stednavne, der er mere end 300 år, og som ender på vad eller bro er markeret.

Læs mere på projektets hjemmeside: http://www.sa.dk/content/dk/forskning_og_udvikling/udviklingsprojekter/digdag

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer. For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding. Deltagere vest for Storebælt og øst for Øresund betaler dog ikke for spisning (kuvert).

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest fredag den 11. november 2011 kl. 12.00 (Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt).

Tilmelding til

Birgitte Vedel-Troelsen, Rigsarkivet, tlf. 33 95 42 12, e-post: bvt@sa.dk