Næste arrangement: To historier om Nørrebros indvandringshistorie + generalforsamling 2017

To historier om Nørrebros indvandringshistorie

v/professor, dr.phil. Garbi Schmidt, Roskilde Universitet
Onsdag d. 3. maj 2017 kl. 17.00
Rigsarkivet, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1, København K
OBS: efterfølgende generalforsamling

Nørrebros indvandringshistorie strækker sig fra svenske tjenestepiger, russisk-jødiske flygtninge over tyske krigsflygtninge og tyrkiske og pakistanske gæstearbejdere til nutiden, hvor Nørrebro både fejres og fordømmes som Københavns fremmeste indvandrerkvarter.

– Hvilke roller har indvandrere spillet i kvarteret igennem tiden? Hvem var de, både som grupper og individer? Hvordan spillede indvandring sammen med den fortælling om Nørrebro, som er blevet udviklet og genskabt gennem tiden? I hvilke perioder har indvandrerne været synlige, og i hvilke perioder er de knapt blevet bemærket – selvom de har været der?

Garbi Schmidt har skrevet disputats om Nørrebros indvandringshistorie (1885-2010), og vil fortælle om sin brug af arkivalier i sit  arbejde.
Derudover vil hun fortælle om, hvordan hun brugte arkivmateriale i arbejdet med den historiske roman ’Ebba’, som omhandler København i perioden 1895-1919.
Der vil således også være fokus på arbejdet med to meget forskellige genrer (som dog kan inspirere hinanden), hvor arkiver kan give både stof og inspiration.

Aftenens program:

Kl. 17: foredrag ved professor Garbi Schmidt
Kl. 18.20: Fælles spisning
Kl. 18:50: ordinær generalforsamling

I anledning af foreningens 100-års fødselsdag serverer vi undervejs lidt bobler og kransekage.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. valg af referent
3. Bestyrelsens beretning v. formand Peter Damgaard
4. Regnskab v. kasserer Mirjam Hvid
5. Budget, herunder vedtagelse af kontingent, v. kasserer Mirjam Hvid
6. Indkomne forslag
7. Valg, herunder beslutning om antal af bestyrelsesmedlemmer, valg til bestyrelsen, valg af suppleanter samt valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag eller tilføjelser til dagsordenen sendes til formand Peter Damgaard på peter_damgaard@icloud.com senest en uge før generalforsamlingen.

Praktiske oplysninger:

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.
For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest mandag d. 1. maj – husk at angive om du ønsker at spise med.
Tilmelding til spisning koster 50,-, men er gratis for personer, der ikke er bosat på hverken Sjælland eller Amager.

Tilmelding til

Peter Damgaard
e-mail: peter_damgaard@icloud.com
eller tlf.nr.: 20 25 47 62