Næste arrangement og årets generalforsamling

Dansk korruptionshistorie

– korruption og embedsetik i den danske enevældige forvaltning

v/ Mette Frisk-Jensen
tirsdag 8. april 2014, kl. 17.00 – 18.30
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V.

med efterfølgende Generalforsamling kl 19.00
Hent dagsorden (pdf-fil) ->

Danmark er i nutiden kendt som intet mindre end et af verdens mindst korrupte lande, men for blot 200 år siden så situationen noget anderledes ud. Netop i begyndelsen af 1800-tallet blev et stort antal kongelige embedsmænd taget med fingrene langt nede i embedskasserne. Udviklingen faldt sammen med den økonomiske krise i Danmark i kølvandet på Englandskrigene og Statsbankerotten i 1813.

I foredraget fortælles der om, hvordan embedsmændenes udført deres bedragerier, og hvordan den enevældige administration valgte at håndtere de mange korruptionssager.

Lige præcis styrets konsekvente fordømmelse af korruptionen i de første årtier af 1800-tallet har formentlig bidraget til den relativt ukorrupte forvaltning, som Danmark i dag kan bryste sig af.

I et større perspektiv var der dog allerede siden enevældens indførsel i 1660 blevet etableret en række standarder i forvaltningen, der har bidraget til bekæmpelsen af embedsmændenes korruption.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer.
For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding.
Deltagere vest for Storebælt og øst for Øresund betaler dog ikke for spisning (kuvert).

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest fredag den 4. april 2014 kl. 17.00
(Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt).


Tilmelding til

Peter Damgaard
Tlf. 20 25 47 62

e-mail: peter_damgaard@icloud.com