Næste arrangement: MIKADO-projektet 27. februar 2018

– Opsporing af sagsakter

Projektleder Bente Nielsen, MIKADO
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 17
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V

Barndomshistorien en vigtig del af vores selvforståelse og identitet, som definerer os som de mennesker vi er i dag. For tidligere anbragte er det ikke muligt at spørge til barndomshistorien i familien, fordi barndomsforløbet næsten altid handler om forældrenes omsorgssvigt, misbrug, psykisk sygdom og overgreb. Alt sammen emner der er tabubelagte og omgærdet af skyld og skam.

Hele eller dele af tidligere anbragtes historier befinder sig i de sagsakter, der er knyttet til deres anbringelse. Derfor skal historien søges i kommunerne og i de offentlige arkiver. Her befinder der sig fragmenter af deres tidligere liv og dermed nøglen til, at de kan få den indsigt, som de har så stærkt behov for. Indsigt kan give dem svar på mange uafklarede spørgsmål fra opvæksten om både dem selv og deres familieforhold og om årsagen til anbringelsen.

Efter oplægget er der mulighed for diskussion og spisning.

Læs mere om MIKADO-projektet på deres hjemmeside.

Praktiske oplysninger:

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.

For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er søndag den 25. februar – husk at angive om du ønsker at spise med.

Tilmelding til spisning koster 50 kr. pr. person, men er gratis for personer, der ikke er bosat på hverken Sjælland eller Amager.

Tilmelding til

Peter Damgaard
Tlf. 20254762
e-mail: peter_damgaard@icloud.com