Næste arrangement: MIKADO-projektet, d. 27/2 2018

– Opsporing af sagsakter

v/ projektleder Bente Nielsen
Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 17:00
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, København V

Barndomshistorien en vigtig del af vores selvforståelse og identitet, som definerer os som de mennesker vi er i dag. For tidligere anbragte er det ikke muligt at spørge til barndomshistorien i familien, fordi barndomsforløbet næsten altid handler om forældrenes omsorgssvigt, misbrug, psykisk sygdom og overgreb. Alt sammen emner der er tabubelagte og omgærdet af skyld og skam.

Hele eller dele af tidligere anbragtes historier befinder sig i de sagsakter, der er knyttet til deres anbringelse. Derfor skal historien søges i kommunerne og i de offentlige arkiver. Her befinder der sig fragmenter af deres tidligere liv og dermed nøglen til, at de kan få den indsigt, som de har så stærkt behov for. Indsigt kan give dem svar på mange uafklarede spørgsmål fra opvæksten om både dem selv og deres familieforhold og om årsagen til anbringelsen.

MIKADO er et projekt under TABUKA, Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte, og er støttet af Socialstyrelsens satspulje. Projektet omhandler støtte og hjælp til at opspore sagsakter om anbringelse, og samtidigt til at bearbejde de følelsesmæssige konsekvenser af indsigten i en måske problematisk barndomshistorie.

I arkivverdenen er blevet talt en del om bevaring af børnesager, efter en gruppe tidligere anbragte børn satte fokus på det og bragte emnet op i medierne og politisk. MIKADO-projektet kan ses som en praktisk udløber af bl.a. den diskussion, blot ikke fra et arkivperspektiv, men fra et bruger/parts/borgerperspektiv.

Samtidig omhandler projektet en i Danmark sjældent diskuteret vinkel, nemlig de personlige konsekvenser af mødet med arkivalierne – og måske af manglen på arkivalier, i de tilfælde, hvor sager er blevet kasseret.

Erfaringerne fra MIKADO-projektet kan således være med til at angive nogle etiske overvejelser om arkivernes rolle og forpligtelser.

Efter oplægget er der mulighed for diskussion, og efterfølgende fælles spisning.

Læs mere om MIKADO-projektet på deres hjemmeside: http://www.mikado.one/om-mikado/ 

Praktiske oplysninger:

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.
For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest søndag d. 25. februar – husk at angive om du ønsker at spise med.
Tilmelding til spisning koster 50,- pr. person, men er gratis for personer, der ikke er bosat på hverken Sjælland eller Amager.

Tilmelding til

Peter Damgaard
Tlf. 20254762
e-mail: peter_damgaard@icloud.com