Næste arrangement: Besøg hos Folketingets Arkiv og Bibliotek, d. 25/10 2017

Onsdag d. 25. oktober 2017, kl. 16.50-18.00
Christiansborg, Besøgsindgangen i Rigsdagsgården
Deltagerantal: max 20 personer 

Folketingets Arkiv, som hører under Folketingets Bibliotek, rummer materiale tilbage til Den Grundlovgivende Rigsforsamling.
Arkivet har et righoldigt materiale ikke alene om Rigsdagens og Folketingets arbejde, men også om dansk historie.

Grundlovene er udfærdiget i 2 eksemplarer, hvoraf det ene ligger i Rigsarkivet og det andet opbevares af Folketingets Arkiv.
De Kongelige forsikringsakter, som er kongehusets underskrifter på at de vil overholde grundloven, ligger i en jernkiste på bibliotekets læsesal.

Vi starter besøget kl. 17.00 med et oplæg om arkivets historie, herefter vil vi få en rundvisning i selve arkivet. 

Praktiske oplysninger:

VIGTIGT: Vi skal mødes ved Folketingets besøgsindgang i Rigsdagsgården kl. 16.50, det giver os 10 minutter til at komme igennem sikkerhedskontrollen.

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.
For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

OBS: Der er ikke spisning i forbindelse med dette arrangement.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest tirsdag d. 24. oktober

Tilmelding til

Linda Ottsen
e-mail: linot@dongenergy.dk 
eller tlf.nr.: 99 55 77 24