Næste arrangement

Arkivbesøg hos Netværket Elektronisk Arkivering (NEA)

v/ afdelingsleder Mads Neuhard el. al.
Man
dag den 18. maj 2014, kl. 17-19:30
Københavns Stadsarkiv, Artillerivej 126, 3. sal, 2300 København S.

Netværket Elektronisk Arkivering er en sammenslutning af kommuner i østdanmark, som samarbejder omkring praktiske og tekniske forhold ved digital arkivering.

I alt 25 kommuner får løst arkiveringsopgaver hos NEA – f.eks. konsulentbistand i forbindelse med aflevering af data til arkiv, test og opbevaring af arkiveringsversioner.

Netværkets styrke er, at der opbygges fælles ressourcer og store kompetencer inden for digital arkivering, som giver NEAs it-arkivarer mulighed for f.eks. at udvikle egne programmer til test og genrejsning af data.

Under besøget vil NEA fortælle om de opgaver, netværket løser, og om de projekter og aktiviteter, som foregår, f.eks. udvikling af nye it-løsninger til arkivering og arkiv-visualisering.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.
For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding.
Deltagere, der hverken har hjemme på Amager eller Sjælland, betaler dog ikke for spisning (kuvert).

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest fredag den 15.maj 2015 kl. 12:00.
(Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt)

 

Tilmelding til

Peter Damgaard
Tlf.: 20 25 47 62
e-mail: arkivforeningen@gmail.com