Næste arrangement

Københavns Politi 1682-1814

v/ adjunkt, ph.d., Jørgen Mührmann-Lund, Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet
Onsdag den 22. oktober 2014, kl. 17-19:30
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V.

I dag kan de fleste næppe forestille sig en stat eller et velordnet samfund uden et politi. Denne institution opstod imidlertid ikke samtidig i alle stater og havde til at begynde med ikke det samme formål som i dag. Det danske politi opstod i 1682, da den enevældige konge Christian 5. efter fransk forbillede udpegede Claus Rasch som politimester for København.

Jørgens nuværende forskningsprojekt undersøger, hvorfor politiet blev oprettet på dette tidspunkt og hvilken betydning den nye institution fik for livet i den danske hovedstad indtil 1814.

Det har været antaget, at oprettelsen af de ældste europæiske politimyndigheder i Paris og København var led i en enevældig ”socialdisciplinering” af deres hovedstæder. I nyere tysk forskning i den kommunale politiforvaltning, der fandtes før politiets oprettelse, og undersøgelser af politiet i 1700-tallets Paris er det imidlertid påvist, at også befolkningen efterspurgte denne magtudøvelse, der dengang mere handlede om at fremme den almene velfærd ved at holde fødevarepriserne nede og sikre et rent og sundt nærmiljø.

I forlængelse af en undersøgelse, hvor Jørgen fandt, at politiforvaltningen i 1700-tallets Aalborg vedblev at være præget lokale interesser, ønsker han med sit nuværende projekt at undersøge, hvorvidt dette også var tilfældet i København. Det antages nemlig, at politiforvaltningen her kunne have haft mere karakter af ”ovenfra” kommende disciplinering på grund af nærheden til hoffet og et mindre solidarisk storbymiljø.

Jørgen vil fortælle om sit projekt og de opdagelser, han har gjort i den forbindelse, såsom forarbejderne til den første politimesterinstruks fra 1691.
Han vil også komme ind på kildesituationen. Den generelle antagelse, at der ikke er kilder til politiets historie før 1800 pga. brandene i 1728 og 1795, er nemlig ikke helt rigtig.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.
For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding.
Deltagere vest for Storebælt og øst for Øresund betaler dog ikke for spisning (kuvert).

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest mandag den 20. oktober 2014
(Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt).

 

Tilmelding til

Lars Schreiber Pedersen
Tlf. 3821 2147
e-mail: lape02@frederiksberg.dk