Næste arrangement

MyArchive

– Det Kongelige Biblioteks nye tjeneste

v/ Ivan Boserup
Onsdag 5. marts 2014, kl. 17-19:30
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V.

Nationalsamlingsafdelingen ved Det Kongelige Bibliotek har en lang tradition for at indsamle personarkiver af danske forskere, forfattere, kunstnere, komponister, kulturaktører, etc., samt relevante danske private institutionsarkiver. Bibliotekets Håndskriftsamling omfatter idag knap 40.000 sådanne arkivnumre, fra 1500-tallet til idag, i formater der har vekslet gennem tiderne. Indsamlingen har alle dage bygget på frivillig aflevering eller salg.

En vigtig del af de fleste personarkiver består af breve/korrespondancer. Med den hastige overgang fra analoge breve til e-mail er opstået den velkendte, men i mange år fortrængte udfordring, at digitalt fødte materialer risikerer at blive kasseret eller på anden måde forsvinde efter kort tid, mens analogt materiale ved sin materielle fylde ikke overses og glemmes så let.

Det Kongelige Bibliotek har gennem en række år arbejdet på at finde en praktisk løsning til indsamling, sikker bevaring, samt fremtidig formidling af danske kulturpersonligheders e-mail- korrespondancer. Ved årsskiftet 2013/14 har biblioteket lanceret MyArchive tjenesten.

Ved præsentationen vil der blive lagt vægt på MyArchive projektets bærende idéer og principper, på den konkrete realisation uden specialudviklet software, samt på håbet om at digitalt baseret indsamling af digitalt født kulturarv i fremtiden kan blive endnu mere effektiv end den hidtidige, analoge indsamling – uden at forudsætte (store) ekstra bevillinger.

Ivan Boserup var 1999-2012 leder af Det Kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer.
For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding.
Deltagere vest for Storebælt og øst for Øresund betaler dog ikke for spisning (kuvert).

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest mandag den 3. marts 2014 kl. 12.00
(Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt).


Tilmelding til

Peter Damgaard
Tlf. 20 25 47 62

e-mail: peter_damgaard@icloud.com