Næste arrangement

Krigen ved verdens ende foto af bogen "Krigen ved verdens ende" af Rasmus Voss

– kapervæsenet i Østersøen under Englandskrigen

v/ journalist og cand.mag. Rasmus Voss
Onsdag den 30. oktober 2013, kl. 17-19.30
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V

Den 24. oktober 1808 angreb den engelske flåde Christiansø, hvor nogle bønder, 150 kapere og nogle få soldater holdt stand.

Det var ikke noget tilfælde, at englænderne valgte at angribe den lille ø øst for Bornholm.
I en årrække havde danske kapere med Bornholm og Christiansø som base hærget og opbragt engelske skibe i Østersøen. Kapervæsenet var så udbredt, at det var blevet en alvorlig gene for englænderne. En plage, der nu skulle gøres endeligt kål på.
Angrebet slog fejl, og Christiansø forblev på danske hænder.

Rasmus Voss har været i danske og engelske arkiver og fundet nyt materiale om begivenheden. Under foredraget vil han fortælle om selve angrebet på Christiansø, om kapervæsenet i Østersøen under Englandskrigen og om bogen ”Krigen ved verdens endes” tilblivelse. Bogen udkom i september 2012 på Sohns Forlag.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer. For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding.
Deltagere vest for Storebælt og øst for Øresund betaler dog ikke for spisning (kuvert).

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest fredag den 25. oktober 2013 kl. 12.00
(Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt).

Tilmelding til

Lars Schreiber Pedersen, Frederiksberg Stadsarkiv
Tlf. 38212147
e-mail: lape02@frederiksberg.dk