Næste arrangement

Besøg hos Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

 – i samarbejde med VIDA

v/ arkivarerne Katrine Madsbjerg og Hans Uwe Petersen
Onsdag d. 18. september 2013, kl. 17-19
Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Hørsvinget 5, 2630 Tåstrup

I sommeren 2012 flyttede Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv til nye rammer i Taastrup. 63.000 flyttekasser og 10.000 paller blev flyttet fra den gamle adresse til den nye.

Arkivforeningen tilbyder i samarbejde med VIDA en rundtur i de nye lokaler, hvor arkivar Katrine Madsbjerg vil vise os rundt og fortælle om samlingen, samt komme ind på nogle af de udfordringer en så stor flytning giver.
Arkivar og it-ansvarlig Hans Uwe Petersen vil fortælle om det arkiv – og bibliotekssystem, der anvendes på Arbejdermuseet & ABA.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer.
For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pladsforholdende kan betyde, at der vil være begrænsede pladser. Vi formoder, at alle interesserede medlemmer vil kunne deltage.

Der vil ikke være spisning i forbindelse med dette arrangement.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest mandag den 16.september 2013 kl. 12.00

Tilmelding til

Peter Damgaard, Tårnby Stads- og Lokalarkiv
Tlf. 20 25 47 62
e-mail: peterd@hum.ku.dk