Næste arrangement

Flugtrute Østersøen

Historien om ”den usynlige mur” mellem DDR og Danmark under den kolde krig

v/Journalist, Jesper Clemmesen
Onsdag d. 17. april 2013 kl. 17-19.00
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V
 OBS: Generalforsamlingen er desværre udskudt

Fyrskib

“Flugtrute: Østersøen” er den dokumentariske skildring af flugtforsøgene omkring “den usynlige mur” mellem Danmark og DDR under den kolde krig.

Jesper Clemmesen vil gennemgå et par af bogens skæbner – både deres historie og arbejdet med dem. Herunder arbejdet i diverse danske arkiver. Flugtruten over Østersøen har indtil bogens udgivelse fyldt minimalt i den kollektive hukommelse. Måske ikke så underligt, da flugtforsøgene ved Berlinmuren naturligvis tiltrak en hel verdens opmærksomhed. Ikke desto mindre døde der flere på Østersøen end ved Berlinmuren. Men historien indeholder heldigvis også de vellykkede forsøg, der ofte skete med dansk hjælp.

Praktiske oplysninger

Arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer. For ikke-medlemmer koster arrangementet 30 kroner.

Pris pr. kuvert kr. 50. Deltagelse i spisning bedes oplyst ved tilmelding. Deltagere vest for Storebælt og øst for Øresund betaler dog ikke for spisning (kuvert).

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest mandag 15. april 2013 kl. 12.00 (Tilmelding til spisning er bindende efter dette tidspunkt).

Tilmelding til

Lars Schreiber Pedersen, Frederiksberg Stadsarkiv
Tlf. 38212147
e-mail: lape02@frederiksberg.dk

 

N.B. Generalforsamlingen er desværre udskudt