Hent programmet til forårets arkivseminar

Digitale arkiver

– Vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning

Seminar ved Arkivforeningen
Tirsdag 13. maj 2014, kl. 9:15 – 16:15
Rigsarkivet, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1, 1218 København K

Hent programmet her (pdf-fil) ->

Arkivforeningens konference sætter i år fokus på aktiv brug af digitale arkivalier.

Offentlige myndigheder skal aflevere deres digitale data til et arkiv, men herefter kan der gå mange år før de bliver brugt. Arkiveringen synes derfor ofte overflødig på kort sigt, og hos mange private virksomheder består arkivering blot af en backuprutine.

Arkivering bør i stedet være et aktivt led i organisationens sikring af sine informationsressourcer.

På konferencen vil eksperter fra Scandinavian Information Audit, Novo Nordisk, SKAT, Center for registerforskning, arkiverne m.fl. fortælle om deres erfaringer og synspunkter.

Programmet er opdelt i tre temaer, der hver belyser vigtige aspekter af arbejdet med digitale arkiver: vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning.

Program

09:15-9:45 Registrering, kaffe og the

09:45-9:50 Velkomst ved Arkivforeningen

Vedligeholdelse af digitale arkiver

09:50-10:30 Digitale arkiver udenfor Arkivloven, Tine Weirsøe, direktør af Scandinavian Information Audit.

10:30-11:10 Private virksomhederes dokumentationsbehov, Peter Fæster Nielsen, principal scientist ved Novo Nordisk.

11:10-11:20 Pause

11:30-12:10 Når hele befolkningen er kunde, Peter Hansen, systemejer hos SKAT.

12:10-13:00 Frokost

Digitale arkiver kan sikre tilgængelighed

13:00-13:40 Kommunernes brug af digitale arkivalier, Mie Andersen, arkivar i Næstved Kommune.

13:40-14:20 Statens Arkivers brug af digitale arkivalier, Lone Jespersen, specialkonsulent ved Rigsarkivet, og Anne Sofie Fink, seniorforsker ved Dansk Dataarkiv.

14:20-14:40 Kaffepause

Digitale arkivalier i forskningen

14:40-15:20 Digitale arkivalier i historieforskningen, Børge Strand, daglig leder af det fælleskommunale e-arkiv IKA Øst i Norge.

15:20-16:00 Registerforskningens behov for digitale arkiver, Carsten Bøcker Pedersen, Professor ved Center for registerforskning.

16:00-16:15 Afrunding ved Arkivforeningen

Praktiske oplysninger

Pris: 500 DKK, 400 DKK for medlemmer og 150 DKK for studerende

Tilmelding: Senest den 5. maj til jkd@sa.dk, indbetaling sker på konto 7650 2312333, angiv e-mail adresse i meddelelsesfeltet