Generalforsamling 2015

Du kan nu finde referaterne fra året generalforsamling på hjemmesiden ->