Efterårsprogram 2013

Så er Arkivforeningens efteråsprogram ved at falde på plads.
Vi starter med at besøge Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i deres nye lokaler. Men vi kommer også til at høre om kaperkrigen i Østersøen og om Frederik II, mens det sidste punkt i programmet er en hemmelighed som først bliver afsløret senere …

Efterårssæson 2013

Besøg hos Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

 – i samarbejde med VIDA

v/ arkivarerne Katrine Madsbjerg og Hans Uwe Petersen
Onsdag d. 18. september 2013, kl. 17-19
Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Hørsvinget 5, 2630 Tåstrup

I sommeren 2012 flyttede Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv til nye rammer i Taastrup. 63.000 flyttekasser og 10.000 paller blev flyttet fra den gamle adresse til den nye.

Arkivforeningen tilbyder i samarbejde med VIDA en rundtur i de nye lokaler, hvor arkivar Katrine Madsbjerg vil vise os rundt og fortælle om samlingen, samt komme ind på nogle af de udfordringer en så stor flytning giver.
Arkivar og it-ansvarlig Hans Uwe Petersen vil fortælle om det arkiv – og bibliotekssystem, der anvendes på Arbejdermuseet & ABA.

———————————

Krigen ved verdens ende

–      kapervæsenet i Østersøen under Englandskrigen

v/ journalist og cand.mag. Rasmus Voss
Torsdag 30. oktober 2013, kl. 17-19.30
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V

Den 24. oktober 1808 angreb den engelske flåde Christiansø, hvor nogle bønder, 150 kapere og nogle få soldater holdt stand.

Det var ikke noget tilfælde, at englænderne valgte at angribe den lille ø øst for Bornholm. I en årrække havde danske kapere med Bornholm og Christiansø som base hærget og opbragt engelske skibe i Østersøen. Kapervæsenet var så udbredt, at det var blevet en alvorlig gene for englænderne. En plage, der nu skulle gøres endeligt kål på. Angrebet slog fejl, og Christiansø forblev på danske hænder.

Rasmus Voss har været i danske og engelske arkiver og fundet nyt materiale om begivenheden. Under foredraget vil han fortælle om selve angrebet på Christiansø, om kapervæsenet i Østersøen under Englandskrigen og om bogen ”Krigen ved verdens endes” tilblivelse. Bogen udkom i september 2012 på Sohns Forlag.

—————————–

Besøg hos …

Flere oplysninger følger snarest

————————-

Frederik II

 – Danmarks renæssancekonge

v/ museumsinspektør Poul Grinder Hansen, Nationalmuseet
Onsdag 22. januar 2014, kl. 17-19:30
Harsdorffsalen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K

En fuldblods renæssancekonge – sådan træder Frederik 2. frem i lyset i den nyudkomne biografi, den første siden 1680, skrevet af Poul Grinder-Hansen.
Bogen tegner et portræt af mennesket og kongen, der blev mødt med skepsis, men mod forventning kastede glans over sit hof og sit rige: en from kristen i det turbulente reformationsår, en hengiven ægtemand og en sand livsnyder, en konge der byggede stort og støttede kunst og videnskab – i høj grad en konge i egen ret og forbillede for sin søn og efterfølger, Christian 4.

Poul Grinder Hansen er historiker, museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet. Han har tidligere bl.a. udgivet bøgerne: Søren Abildgaard (1718-1791) Fortiden på tegnebrættet (2010), Tycho Brahes verden (2006) og Danmarks Middelalder & Renæssance (2002).