Efterårsprogram 2012

Arkivforeningens efterårsprogram byder bl.a. på en mulighed for at se Statens Arkivers nye magasiner på Kalvebod Brygge, da alle interesserede ikke havde mulighed for at komme med ved arrangementet i 2010.

Efterårsprogram 2012

Besøg på VKR-Holdings arkiv i Søborg

v/arkivar Rigmor Holck Friedrichsen
Tirsdag 18. september 2012 kl. 17
Sted: VKR-Holdings arkiv, Maskinvej 4, 2860 Søborg VKR Holding, Søborg

VKR Holding A/S er et holding- og investeringsselskab, der ejer virksomheder inden for fire forretningsområder, hvor de mest kendte virksomheder er VELUX, VELFAC og SONNENKRAFT.

På det tidligere hovedsæde på Maskinvej 4 i Søborg har VKR Holdings firmahistoriske afdeling samlet en række aktiviteter, der bl.a. formidler vinduets og VKR Gruppens historie og udvikling. VKR Holding anvender historien og sit arkiv til markedsføring af produkter samt dokumentation af patenter og varemærker, ligesom Storytelling rettet mod medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder er en vigtig del af aktiviteterne.

Der vil ved besøget blive givet en kort introduktion til og omvisning i:

“Een prøve er mere værd end 1000 ekspertantagelser” – der er titlen på en udstilling om VKR Gruppens grundlægger, Villum Kann Rasmussen, der i 1942 udviklede VELUX ovenlysvinduet, og som arbejdede med en lang række andre produkter gennem sin karriere.

Firmahistorisk Arkiv – der indsamler og bevarer materiale (papir, brochurer, vinduer, fotos og genstande), der dokumenterer VKR Gruppens historie og udvikling.

The Window Collection – en samling af hovedsageligt danske facadevinduer med hovedvægten på den industrialiserede periode. Samlingen dokumenterer vinduets historiske udvikling og betydning.

———–

Slavernes sundhed i Dansk Vestindien – og arkivalierne derom

v/ ph.d. Niklas Thode Jensen, ekstern lektor ved Afdeling for historie, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
Tirsdag 23. oktober kl. 17 .00
Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, udvalgsværelse 1

I Dansk Vestindien var dødeligheden høj, især blandt slaverne. Med afskaffelsen af den danske slavehandel i begyndelsen af det 19. årh. blev det et presserende problem, fordi det fra da af ikke længere var muligt at erstatte de afdøde slaver med nye fra Afrika. Derfor blev de dansk-vestindiske slavers helbred og sundhedstilstand et centralt anliggende for både koloniadministratorer og plantageejere.

På denne baggrund vil Niklas Thode Jensen tale om slavernes sygdoms- og sundhedsforhold samt den sundhedspolitik, de koloniale myndigheder og plantageejere følgelig tog initiativ til. Niklas Thode Jensen vil også komme ind på hvilke typer af arkivalier man kan benytte for at få viden om sygdom og sundhed i Dansk Vestindien og hvilke arkiver der huser dem.

———-

Hvorvidt der kommer et arrangement i november er endnu ikke afgjort.

————

Rundvisning i Statens Arkivers magasinbygning på Kalvebod Brygge

v/arkivchef August Eriksen
22. januar 2013 kl. 16.00
Kalvebod Brygge 32, København

OBS: Max. 30 deltagere

I september 2009 kunne Rigsarkivet indvie nye magasiner på Kalvebod Brygge 32. De nye magasiner er bygget af OPP Phil Arkivet A/S, der udlejer bygningerne til staten. Det mest markante element i det nye byggeri er de to store 15,5 meter høje haller. Hallerne er opdelt med indre brandsektionsvægge i fire separate højlagermagasiner. I højlagermagasinerne findes mobile reoler, der er cirka 13,5 meter høje. Hallerne forbindes med DSB’s kontorbygning af en 7 meter høj mellembygning. I denne mellembygning er der indrettet syv separate magasiner med to-etages mobilreoler og ristegulve mellem etagerne.

Arkivchef August Eriksen vil fortælle om de nye magasiner og om flytningen af omkring 225 hyldekilometer arkivalier fra Rigsarkivets hidtidige fjernmagasin i Glostrup og fra det nu lukkede Landsarkiv for Sjælland til de nye magasiner på Kalvebod Brygge. Endvidere vil der i forbindelse med arrangementet være en rundvisning i de nye magasiner.