Efterårsprogram 2016

Efterårets program er endnu ikke faldet endeligt på plads og vi håber fortsat at der kan komme et arrangement inden halvdagsseminaret i oktober.

Lige så snart der er nye oplysninger skal de nok blive sat på hjemmesiden og medlemmerne orienteret via mail. Vil du gerne på vores mailingliste eller har du skiftet e-mail adresse så kontakt os via arkivforeningen@gmail.com

Titel

v./
september/oktober 2016
Sted

————————————————–

Konservering af arkivmaterialer

– et indblik i bevaringsindsatsen for analoge samlinger

Halvdagsseminar ved Arkivforeningen
Torsdag d. 27. oktober 2016, kl. 13-16
Rigsarkivet, Harsdoffsalen
Rigsdagsgården 9, 1218 København K

I oktober holder vi et halvdagsseminar, der sætter fokus på bevaring og konservering af arkivers analoge samlinger. På seminaret vil der være oplæg fra forskellige fagpersoner, der alle arbejder med bevaring af arkivmaterialer.

Hør bl.a. konservatorer fra Det kongelige Bibliotek fortælle om hvad der sker når arkivmaterialer nedbrydes, og hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse.
Der vil også være oplæg fra specialkonsulent fra Rigsarkivet, der vil fortælle om sit arbejde med bevaringsfaglige opgaver i meget store arkivsamlinger.
Endeligt vil der være et oplæg om bevaringsdigitalisering, og mulighederne for digital efterbehandling når de originale materialer er for nedbrudte til konservering og håndtering.

Programmet offentliggøres senere

————————————————–

Besøg i Den Danske Frimurerorden

v./Rundviser Jan V. Jeppesen 
Tirsdag d. 8. november 2016, kl. 13.00-15.30
Blegdamsvej 23, 2100 København Ø

Tirsdag 8. november er det lykkedes os at få en aftale i stand med Den Danske Frimurerorden på Blegdamsvej 23. Vi kommer til at se logens arkiv, bibliotek og museum. Derudover kommer vi rundt i den del af huset, som er offentligt tilgængeligt.
Da arkivet er meget lille, bliver vi, når vi når dertil, delt op i 2 grupper. Det tidlige tidspunkt på dagen skyldes, at vi skal være ude inden logemedlemmerne ankommer.

Der vil være et max deltagerantal på 30 på denne rundvisning.

For mere information se: http://www.ddfo.dk/

————————————————–

Titel

Mandag d. 21. november 2016, kl. 17.00-19.30
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, København V

Mandag d. 21. november gæster en delegation fra den norske Arkivforening København. Ligesom i Danmark er arkivfagligheden i Norge under forvandling, og det er denne udvikling, foreningen gerne vil diskutere: Fagets udfordringer i forbindelse med de mange reformer af offentlige myndigheder, og forskningspolitiske udfordringer i overgangen til digital arkivering.

————————————————–

Titel

– Besøg hos det kgl. Bibliotek

v./
januar 2017
Sted

I januar 2017 besøger vi Det Kongelige Bibliotek, med rundvisning på Diamanten, i Håndskriftsamlingen og Folkemindesamlingen.

Datoen endnu ikke fastlagt, men det bliver i slutningen af måneden.