Dokumentation i en digital tid. ESDH, arkiver og god forvaltningsskik

Arkivforeningens nye bog “Dokumentation i en digital tid. ESDH, arkiver og god forvaltningsskik” udkom torsdag d. 23/11 2017 

Bogen koster 200,- inkl. forsendelse og kan bestilles ved mail til arkivforeningen@gmail.com

Den perfekte gave til jul!

Bogforside

Forsiden på årets julegave

Indhold:

 • Peter Damgaard, formand for Arkivforeningen: Dokumentation i en digital tid 
 • Asbjørn Hellum: Arkiverne i samfundet

Kvalitetssikring i et myndighedsperspektiv 

 • Malene Seifon og Tine Marcher: Digitalisering og decentralisering: hvad gik galt med datakvaliteten? 
 • Henriette Spang Sørensen og Jørgen Dieckmann Rasmussen: Fra postliste til åben adgang til emnesager – erfaringer fra Esbjerg Kommune

Arkivernes rolle – udfordringer og muligheder 

 • Jette Holmstrøm Kjellberg og Mette Hall-Andersen: Kvalitetssikring – i hvilken grad bør arkiverne styre 
  myndighedernes digitale sagsdannelse? 
 • Christian Frederiksen: Fra ”dead man walking” til ”alive and kicking”: narrativ ledelsesstrategi 
  for kommunearkiver i den digitaliserede forvaltning 
 • Rasmus Grunwald Falk og Simon Stidsing Hansen: Digitale arkivalier: fra sorte bokse til big data

Retssikkerhed og persondatabeskyttelse 

 • Johan Busse: Digitaliseringens betydning for retssikkerheden nu og fremadrettet 
 • Birgit Kleis: Persondatalov, arkivlov og databeskyttelsesforordning: Persondatabeskyttelse før og efter den 25. maj 2018

Redaktionen: God dokumentation – hvad skal vi med den, og hvem har ansvaret?