Dokumentation i en digital tid – ESDH, arkiver og god forvaltningsskik

Arkivforeningens seneste bog Dokumentation i en digital tid – ESDH, arkiver og god forvaltningsskik, der udgives i anledning af Arkivforeningens 100-års-jubilæum, udkom torsdag den 23. november 2017.

På godt og ondt er der sket et hastigt skift fra traditionelle embedsmandsdyder til uhåndgribelige digitale kompetencer.

Artiklerne i denne antologi tager dette problem op og folder konsekvenserne ud.

Forfatterne diskuterer, hvordan den digitaliserede forvaltning forventes at journalisere, dokumentere og arkivere – og hvordan det foregår i virkeligheden?

Betyder skiftet, at vi er på vej mod et historieløst samfund, der kun ser de nyeste data?

Hjælper ESDH til øget videndeling – eller er ESDH blot en ekstra arbejdsopgave, som det er svært at se nytten af?

Er borgerne dårligere stillet over for det offentlige i en digital virkelighed?

Kan lovgivningens krav opfyldes med nye systemer?

Hvordan sikrer arkiverne, at vores samtid bevares, når alt er digitalt?

Indhold:

Peter Damgaard
Dokumentation i en digital tid 

Asbjørn Hellum
Arkiverne i samfundet

Kvalitetssikring i et myndighedsperspektiv 

Malene Seifon og Tine Marcher
Digitalisering og decentralisering: hvad gik galt med datakvaliteten? 

Henriette Spang Sørensen og Jørgen Dieckmann Rasmussen
Fra postliste til åben adgang til emnesager – erfaringer fra Esbjerg Kommune

Arkivernes rolle – udfordringer og muligheder 

Jette Holmstrøm Kjellberg og Mette Hall-Andersen
Kvalitetssikring – i hvilken grad bør arkiverne styre myndighedernes digitale sagsdannelse?

Christian Frederiksen
Fra ”dead man walking” til ”alive and kicking”: narrativ ledelsesstrategi for kommunearkiver i den digitaliserede forvaltning

Rasmus Grunwald Falk og Simon Stidsing Hansen
Digitale arkivalier: fra sorte bokse til big data

Retssikkerhed og persondatabeskyttelse 

Johan Busse
Digitaliseringens betydning for retssikkerheden nu og fremadrettet

Birgit Kleis
Persondatalov, arkivlov og databeskyttelsesforordning: Persondatabeskyttelse før og efter den 25. maj 2018

Perspektivering

Redaktionen
God dokumentation – hvad skal vi med den, og hvem har ansvaret?

Bogen koster 200 kr. inkl. forsendelse og kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til bestilling@arkivforeningen.dk.