Seminar om Digitalisering

Digitalisering

– hvorfor, hvordan og hvad?

 

Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv

Arkivforeningen og Frederiksberg Stadsarkiv afholder tirsdag den 25. oktober 2011 på Frederiksberg Rådgus et heldagsseminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv.

Seminariet vil byde på oplæg om:

Nærmere information om seminariet vil blive udsendt snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.