Arkivseminar 2015

Hvad mangler i Arkivloven?

Arkivforeningen og Scandinavian Information Audit afholder en konference om arkivloven, dens mangler og vore alles forhåbninger til en ny!

Når arkivloven skal revideres, er der mange emner at tage fat på.

For arkivalier kan være digitale, private, hemmelige, nødvendige, nyttige, overflødige – eller bare gammeldags. Og hvordan indordnes alle de hensyn i én lov?

Diskussionen sker d. 8. oktober i København fra ca. 9-16.

Detaljer følger.

Hent programmet til forårets arkivseminar

Digitale arkiver

– Vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning

Seminar ved Arkivforeningen
Tirsdag 13. maj 2014, kl. 9:15 – 16:15
Rigsarkivet, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1, 1218 København K

Hent programmet her (pdf-fil) ->

Arkivforeningens konference sætter i år fokus på aktiv brug af digitale arkivalier.

Offentlige myndigheder skal aflevere deres digitale data til et arkiv, men herefter kan der gå mange år før de bliver brugt. Arkiveringen synes derfor ofte overflødig på kort sigt, og hos mange private virksomheder består arkivering blot af en backuprutine.

Arkivering bør i stedet være et aktivt led i organisationens sikring af sine informationsressourcer.

Læs resten af indlægget…

Forårets arkivseminar

Digitale arkiver

– Vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning

Seminar ved Arkivforeningen
Tirsdag 13. maj 2014, kl. – tidspunkt kommer senere
Rigsarkivet

Formålet med konferencen er at sætte fokus på hvordan digitale arkivalier kan bruges i nutiden. Markante private og offentlige aktører vil holde foredrag om deres erfaringer og planer med digitale arkiver.

Konferencen vil bestå af tre temaer.

– Vedligeholdelse: Hvordan sikrer man et velfungerende arkiv, hvor man til enhver tid kan finde det man søger?

– Tilgængelighed: Hvilke muligheder og fordele er der for at anvende de data, der er arkiveret uafhængigt af den oprindelige applikation?

– Forskning: Er der særlige hensyn, der skal tages, når man anvender digitale arkiver i forskningen, og hvilken datadokumentation skal til for at udøve den nødvendige kildekritik?

Programmet ligger fast i starten af marts og vil kunne læses her ->

Seminar: Arkiver og museer i offensiven

– aktiv indsamling til historisk dokumentation

Tirsdag d. 7. maj 2013 kl. 9.15 – 16.00
Rigsarkivet, Harsdorffsalen, Rigsdagsgården 9, 1218 København K

Hent program (pdf-fil) >

Aktiv indsamling forudsætter handling

Aktiv indsamling er et valg, der gør op med forestillingen om passiv modtagelse af genstande og arkivalier. De fleste kulturinstitutioner foretager nu om dage et meget bevidst valg, når de går aktivt til værks for at sikre kulturarven. Det forudsætter planlægning og udvælgelse af emneområde, og måske samtidig en afgrænsning af kulturarven til små, overskuelige klynger? Det er aldrig noget nemt valg. For med stramme rammebetingelser er ethvert indsamlingsvalg samtidig et fravalg.

Arkivforeningen vil med dette seminar vise, hvordan en række arkiver og museer omsætter ideen om aktiv indsamling til praksis. Seminarets oplægsholdere deler ud af deres erfaringer og vil illustrere, hvordan en række aktive indsamlinger har skabt øget viden om specifikke områder. Det er en viden som kulturinstitutionerne kan genanvende i forskellige former for forskning og formidling.

Læs resten af indlægget…

Digitaliseringsseminaret

Nu kan oplægsholdernes slides ses på siden om digitaliseringsseminaret d. 25. okt. 2011

Gå til seminarets side >

Seminar om Digitalisering

Digitalisering

– hvorfor, hvordan og hvad?

 

Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv

Arkivforeningen og Frederiksberg Stadsarkiv afholder tirsdag den 25. oktober 2011 på Frederiksberg Rådgus et heldagsseminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv.

Seminariet vil byde på oplæg om:

Nærmere information om seminariet vil blive udsendt snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

« Forrige indlæg