Arkivseminar 2015

Hvad mangler i Arkivloven?

Arkivforeningen og Scandinavian Information Audit afholder en konference om arkivloven, dens mangler og vore alles forhåbninger til en ny!

Når arkivloven skal revideres, er der mange emner at tage fat på.

For arkivalier kan være digitale, private, hemmelige, nødvendige, nyttige, overflødige – eller bare gammeldags. Og hvordan indordnes alle de hensyn i én lov?

Diskussionen sker d. 8. oktober i København fra ca. 9-16.

Detaljer følger.