Arkivforeningen fylder 100 år i 2017

Siden stiftelsen i 1917 har foreningen været et diskussionssted for arkivarer, historikere og andre med interesse for bevaringen af kilderne til Danmarks fortid.

Arkivmiljøet i Danmark inkluderer offentlige og private arkiver, professionelle, frivillige, forskere og brugere, eksperter i gamle papirer og nye data, samt mange andre.

Til næste år vil vi gerne markere 100-året på en måde, der inkluderer så mange som muligt fra den danske arkivverden.

Vi vil derfor gerne invitere alle medlemmer og andre arkiv-interessenter til at sende forslag og ideer til os, så vi sammen kan finde den bedste måde fejre foreningen på. Desuden vil vi holde et arbejdsgruppemøde for interesserede, der ønsker at medvirke til at finde den bedste ide, og udføre den i praksis.

Hvordan markerer vi bedst 100 års aktiv, arkivfaglig tilstedeværelse?

For ti år siden udgav vi bøgerne At vogte kulturarven eller at slette alle spor. Skal vi gøre noget lignende eller noget helt andet denne gang?

Mulighederne er mange, og forslagene indtil nu rækker fra kæmpe arkivarfest til international konference til ny udgivelse af bog med arkivfaglige artikler.

Arkivforeningen vil gerne markere fødselsdagen, men på en måde, der vil være til gavn for hele arkivmiljøet i Danmark – hvad enten det er socialt, fagligt eller politisk.

Finansiering:

Foreningen vil fejre jubilæet på behørig vis, og er forberedt på at bruge op til 50.000 kr. til formålet. Det kan dække nogle eller alle udgifter, eller kan som egenfinansiering tjene som udgangspunkt for ansøgninger om støtte.

Hvad kan du/I gøre:

Send os en mail inden d. 26. maj på adressen arkivforeningen@gmail.com og skriv, hvordan du synes, vi bedst fejrer 100-året. Hvad har arkiverne i Danmark brug for, og hvad har arkivarerne brug for? Hvad er status for dansk arkivmiljø og hvilket projekt synes du, vi skal tage op?

Vi holder desuden et arbejdsgruppemøde, hvis man ønsker at medvirke til at realisere jubilæet i 2017 i praksis. Mødet finder sted torsdag d. 26. maj, kl. 15-17, på Rigsarkivet, mødelokale 1, Kalvebod Brygge 34.

Tilmelding nødvendig senest d. 23. maj til peter_damgaard@icloud.com

Hvis du mener det vil være relevant for andre end dig selv, må du meget gerne dele dette opslag.

Hvis du/I har nogen spørgsmål, kan de sendes til peter_damgaard@icloud.com og vi vil forsøge at besvare dem.